سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حبيب اسماعيلی

 زندگينامه  

حبيب اسماعيلي در سال 1329 در تهران متولد شد. بازي در تئاتر و فيلم هاي كوتاه شانزده ميلي متري از سال 1348 تجربه كرد. همچنين آغاز بازي در سينما و تهيه كنندگي از سال 1358 با فيلم «پرواز به سوي مينو» كاري از «تقي سلحشور» بود.

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۸) / با حضور افتخاري (۱) / مجري طرح (۶) / مدير توليد (۱۷) / سرمايه گذار (۳) / تهيه كننده  (۱۵) فيلم شناسی :   بازيگر   با حضور افتخاري   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   تهيه كننده  
 1. بازيگر  : (۱۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  360 درجه (۱۳۹۳)
  ۲ -  آزاد راه (۱۳۸۹)
  ۳ -  راننده تاكسي (۱۳۸۵)
  ۴ -  بازيگر (۱۳۷۷)
  ۵ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)
  ۶ -  روز ديدني (۱۳۷۳)
  ۷ -  بدل (۱۳۷۲)
  ۸ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)
  ۹ -  ساده لوح (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  بازي تمام شد (۱۳۶۸)
  ۱۱ -  سالهاي خاكستري (۱۳۶۷)
  ۱۲ -  محموله (۱۳۶۶)
  ۱۳ -  تصوير آخر (۱۳۶۵)
  ۱۴ -  حريم مهرورزي (۱۳۶۵)
  ۱۵ -  مدار بسته (۱۳۶۴)
  ۱۶ -  گنج (۱۳۶۳)
  ۱۷ -  بازجويي يك جنايت (۱۳۶۲)
  ۱۸ -  پرواز به سوي مينو (۱۳۵۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با حضور افتخاري   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   تهيه كننده  
 1. با حضور افتخاري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خاطره (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با حضور افتخاري   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   تهيه كننده  
 1. مجري طرح  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  شبكه (۱۳۹۰)
  ۲ -  پاتو زمين نذار (۱۳۸۷)
  ۳ -  عاشق (۱۳۸۵)
  ۴ -  بازيگر (۱۳۷۷)
  ۵ -  جوانمرد (۱۳۷۵)
  ۶ -  رابطه پنهاني (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با حضور افتخاري   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   تهيه كننده  
 1. مدير توليد  : (۱۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شبكه (۱۳۹۰)
  ۲ -  قرمز (۱۳۷۷)
  ۳ -  جوانمرد (۱۳۷۵)
  ۴ -  شاخ گاو (۱۳۷۴)
  ۵ -  طالع سعد (۱۳۷۴)
  ۶ -  بدل (۱۳۷۲)
  ۷ -  همسر (۱۳۷۲)
  ۸ -  پرواز را به خاطر بسپار (۱۳۷۱)
  ۹ -  رابطه پنهاني (۱۳۷۱)
  ۱۰ -  دو فيلم با يك بليت (۱۳۶۹)
  ۱۱ -  جهيزيه اي براي رباب (۱۳۶۶)
  ۱۲ -  خارج از محدوده (۱۳۶۶)
  ۱۳ -  تصوير آخر (۱۳۶۵)
  ۱۴ -  روزهاي انتظار (۱۳۶۵)
  ۱۵ -  طلسم (۱۳۶۵)
  ۱۶ -  گمشده (۱۳۶۴)
  ۱۷ -  گنج (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با حضور افتخاري   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   تهيه كننده  
 1. سرمايه گذار  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خرگيوش (۱۳۹۵)
  ۲ -  بازيگر (۱۳۷۷)
  ۳ -  قرمز (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با حضور افتخاري   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  سركوب (۱۳۹۷)
  ۲ -  خرگيوش (۱۳۹۵)
  ۳ -  سه بيگانه (۱۳۹۵)
  ۴ -  پاتو زمين نذار (۱۳۸۷)
  ۵ -  خاطره (۱۳۸۷)
  ۶ -  راننده تاكسي (۱۳۸۵)
  ۷ -  عاشق (۱۳۸۵)
  ۸ -  غزل (۱۳۸۰)
  ۹ -  بازيگر (۱۳۷۷)
  ۱۰ -  قرمز (۱۳۷۷)
  ۱۱ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)
  ۱۲ -  روز ديدني (۱۳۷۳)
  ۱۳ -  تصوير آخر (۱۳۶۵)
  ۱۴ -  بازجويي يك جنايت (۱۳۶۲)
  ۱۵ -  پرواز به سوي مينو (۱۳۵۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.