سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدعلی سجادی

  تاريخ و محل تولد
پانزدهم آذر ماه سال 1336
آمل

 زندگينامه  

محمدعلي سجادي متولد 1336 آمل است. وي فعاليت سينمايي را سال 1358 با كارگرداني فيلم هاي كوتاه آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۹) / مشاور كارگردان (۱) / نويسنده (۱۹) / بازيگر (۲) / تهيه كننده (۸) / مجري طرح (۳) / سرمايه گذار (۱) / تدوين (۲۰) / طراح صحنه و لباس (۵) / طراح لباس (۱) / عنوان بندي (۲) / ساخت آنونس  (۲) فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح لباس   عنوان بندي   ساخت آنونس  
 1. كارگردان  : (۱۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  طلاقم بده به خاطر گربه‌ها (۱۳۹۶)
  ۲ -  تمريني براي اجرا (۱۳۹۴)
  ۳ -  مخمصه (۱۳۸۶)
  ۴ -  تردست (۱۳۸۳)
  ۵ -  شوريده (۱۳۸۳)
  ۶ -  جنايت (۱۳۸۲)
  ۷ -  اثيري (۱۳۸۰)
  ۸ -  رنگ شب (۱۳۸۰)
  ۹ -  شيفته (۱۳۷۹)
  ۱۰ -  بازيگر (۱۳۷۷)
  ۱۱ -  مهره (۱۳۷۶)
  ۱۲ -  افسانه مه پلنگ (۱۳۷۰)
  ۱۳ -  گزل (۱۳۶۸)
  ۱۴ -  چون باد (۱۳۶۷)
  ۱۵ -  گمشدگان (۱۳۶۶)
  ۱۶ -  جدال (۱۳۶۴)
  ۱۷ -  گنج (۱۳۶۳)
  ۱۸ -  بازجويي يك جنايت (۱۳۶۲)
  ۱۹ -  جاده (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح لباس   عنوان بندي   ساخت آنونس  
 1. مشاور كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  تابستان داغ (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح لباس   عنوان بندي   ساخت آنونس  
 1. نويسنده  : (۱۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  طلاقم بده به خاطر گربه‌ها (۱۳۹۶)
  ۲ -  تمريني براي اجرا (۱۳۹۴)
  ۳ -  مخمصه (۱۳۸۶)
  ۴ -  تردست (۱۳۸۳)
  ۵ -  شوريده (۱۳۸۳)
  ۶ -  جنايت (۱۳۸۲)
  ۷ -  اثيري (۱۳۸۰)
  ۸ -  رنگ شب (۱۳۸۰)
  ۹ -  شيفته (۱۳۷۹)
  ۱۰ -  بازيگر (۱۳۷۷)
  ۱۱ -  مهره (۱۳۷۶)
  ۱۲ -  افسانه مه پلنگ (۱۳۷۰)
  ۱۳ -  گزل (۱۳۶۸)
  ۱۴ -  چون باد (۱۳۶۷)
  ۱۵ -  گمشدگان (۱۳۶۶)
  ۱۶ -  جدال (۱۳۶۴)
  ۱۷ -  گنج (۱۳۶۳)
  ۱۸ -  بازجويي يك جنايت (۱۳۶۲)
  ۱۹ -  جاده (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح لباس   عنوان بندي   ساخت آنونس  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  تمريني براي اجرا (۱۳۹۴)
  ۲ -  دو (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح لباس   عنوان بندي   ساخت آنونس  
 1. تهيه كننده  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  طلاقم بده به خاطر گربه‌ها (۱۳۹۶)
  ۲ -  تردست (۱۳۸۳)
  ۳ -  اثيري (۱۳۸۰)
  ۴ -  شيفته (۱۳۷۹)
  ۵ -  مهره (۱۳۷۶)
  ۶ -  افسانه مه پلنگ (۱۳۷۰)
  ۷ -  گزل (۱۳۶۸)
  ۸ -  چون باد (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح لباس   عنوان بندي   ساخت آنونس  
 1. مجري طرح  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مهره (۱۳۷۶)
  ۲ -  افسانه مه پلنگ (۱۳۷۰)
  ۳ -  گزل (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح لباس   عنوان بندي   ساخت آنونس  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اثيري (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح لباس   عنوان بندي   ساخت آنونس  
 1. تدوين  : (۲۰)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  تمريني براي اجرا (۱۳۹۴)
  ۲ -  مزارشريف (۱۳۹۳)
  ۳ -  مخمصه (۱۳۸۶)
  ۴ -  پاپيتال (۱۳۸۵)
  ۵ -  تردست (۱۳۸۳)
  ۶ -  شوريده (۱۳۸۳)
  ۷ -  جنايت (۱۳۸۲)
  ۸ -  ملاقات با طوطي (۱۳۸۲)
  ۹ -  روياي جواني (۱۳۸۱)
  ۱۰ -  اثيري (۱۳۸۰)
  ۱۱ -  رنگ شب (۱۳۸۰)
  ۱۲ -  شيفته (۱۳۷۹)
  ۱۳ -  علي و دني (۱۳۷۹)
  ۱۴ -  بازيگر (۱۳۷۷)
  ۱۵ -  مهره (۱۳۷۶)
  ۱۶ -  افسانه مه پلنگ (۱۳۷۰)
  ۱۷ -  گزل (۱۳۶۸)
  ۱۸ -  چون باد (۱۳۶۷)
  ۱۹ -  گمشدگان (۱۳۶۶)
  ۲۰ -  گنج (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح لباس   عنوان بندي   ساخت آنونس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  شوريده (۱۳۸۳)
  ۲ -  رنگ شب (۱۳۸۰)
  ۳ -  شيفته (۱۳۷۹)
  ۴ -  افسانه مه پلنگ (۱۳۷۰)
  ۵ -  گزل (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح لباس   عنوان بندي   ساخت آنونس  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  جدال (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح لباس   عنوان بندي   ساخت آنونس  
 1. عنوان بندي  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شيفته (۱۳۷۹)
  ۲ -  افسانه مه پلنگ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح لباس   عنوان بندي   ساخت آنونس  
 1. ساخت آنونس  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شيفته (۱۳۷۹)
  ۲ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.