سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

يحيی سپهری شكيب

 

فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي (۱) / آهنگساز (۵) / نوازنده  (۱) فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده  
 1. تنظيم موسيقي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سه درجه تب (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده  
 1. آهنگساز  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  فراري (۱۳۹۵)
  ۲ -  خانه دختر (۱۳۹۳)
  ۳ -  دختر شاه پريون (۱۳۸۹)
  ۴ -  سه درجه تب (۱۳۸۹)
  ۵ -  مرهم (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   آهنگساز   نوازنده  
 1. نوازنده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بچه هاي بد (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.