سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن جلاير

 

فيلم شناسی :   تهيه كننده (۴) / مدير توليد (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   تهيه كننده   مدير توليد   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  وقت چيدن گردوها (۱۳۸۲)
  ۲ -  قاعده بازي (۱۳۷۶)
  ۳ -  صف (۱۳۶۳)
  ۴ -  ابراهيم در گلستان (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مدير توليد   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سفير (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مدير توليد   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هنرپيشه (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.