سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهديه نورالدين

 

فيلم شناسی :   دستيار تدوين (۲) / گروه صدا (۱) / ميكس (۱) / امور فني صدا (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   دستيار تدوين   گروه صدا   ميكس   امور فني صدا   با تشكر از  
 1. دستيار تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق + 2 (۱۳۷۷)
  ۲ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   دستيار تدوين   گروه صدا   ميكس   امور فني صدا   با تشكر از  
 1. گروه صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوكران (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار تدوين   گروه صدا   ميكس   امور فني صدا   با تشكر از  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آي پارا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار تدوين   گروه صدا   ميكس   امور فني صدا   با تشكر از  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فاتح (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   دستيار تدوين   گروه صدا   ميكس   امور فني صدا   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  ابر و آفتاب (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.