سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا قنبری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / گروه تداركات (۴) / حمل و نقل  (۶) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  كلاهي براي باران (۱۳۸۵)
  ۲ -  آوازخوان (۱۳۷۹)
  ۳ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ساعت شلوغي (۱۳۹۰)
  ۲ -  كلاهي براي باران (۱۳۸۵)
  ۳ -  شاخه گلي براي عروس (۱۳۸۳)
  ۴ -  آوازخوان (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ساعت شلوغي (۱۳۹۰)
  ۲ -  داماد خجالتي (۱۳۸۹)
  ۳ -  شير و عسل (۱۳۸۸)
  ۴ -  شاخه گلي براي عروس (۱۳۸۳)
  ۵ -  ازدواج غيابي (۱۳۷۹)
  ۶ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.