سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا گلشن مژدهی

 

فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۲) / گروه كارگرداني (۵) / جانشين مدير توليد  (۱) فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   جانشين مدير توليد  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شاخه گلي براي عروس (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   جانشين مدير توليد  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ساعت شلوغي (۱۳۹۰)
  ۲ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   جانشين مدير توليد  
 1. گروه كارگرداني  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  ساعت شلوغي (۱۳۹۰)
  ۲ -  داماد خجالتي (۱۳۸۹)
  ۳ -  شير و عسل (۱۳۸۸)
  ۴ -  كلاهي براي باران (۱۳۸۵)
  ۵ -  ازدواج غيابي (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   جانشين مدير توليد  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آوازخوان (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.