سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن عرب زاده

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۳) / خدمات  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   خدمات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   خدمات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب واقعه (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   خدمات  
 1. گروه تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  فرزند چهارم (۱۳۹۱)
  ۲ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۳ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات   گروه تداركات   خدمات  
 1. خدمات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  فرزند خاك (۱۳۸۶)
  ۲ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.