سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جمشيد بازرمشق

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۹) / برش نگاتيو (۲) / چاپ (۱۲) / ظهور (۹) / ظهور نگاتيو (۹) / ظهور پزتيو (۲) / كنترل (۵۲) / نمايش  (۲) فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل   نمايش  
 1. لابراتوار  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  راز گل شب بو (۱۳۷۲)
  ۲ -  نان و شعر (۱۳۷۲)
  ۳ -  نياز (۱۳۷۰)
  ۴ -  ابليس (۱۳۶۹)
  ۵ -  شهر خاكستري (۱۳۶۹)
  ۶ -  اي ايران (۱۳۶۸)
  ۷ -  تابستان 58 (۱۳۶۸)
  ۸ -  هواي تازه (۱۳۶۵)
  ۹ -  جستجو در شهر (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل   نمايش  
 1. برش نگاتيو  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سفر شبانه (۱۳۷۶)
  ۲ -  تاواريش (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل   نمايش  
 1. چاپ  : (۱۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آي پارا (۱۳۷۷)
  ۲ -  تارهاي نامريي (۱۳۷۶)
  ۳ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۴ -  شمارش معكوس (۱۳۷۶)
  ۵ -  شب روباه (۱۳۷۵)
  ۶ -  همه دختران من (۱۳۷۲)
  ۷ -  نياز (۱۳۷۰)
  ۸ -  ابليس (۱۳۶۹)
  ۹ -  شهر خاكستري (۱۳۶۹)
  ۱۰ -  اي ايران (۱۳۶۸)
  ۱۱ -  هواي تازه (۱۳۶۵)
  ۱۲ -  جستجو در شهر (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل   نمايش  
 1. ظهور  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عشق طاهر (۱۳۷۸)
  ۲ -  پسر مريم (۱۳۷۷)
  ۳ -  جنگجوي پيروز (۱۳۷۷)
  ۴ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)
  ۵ -  معصوم (۱۳۷۷)
  ۶ -  هدف سخت (۱۳۷۷)
  ۷ -  شب روباه (۱۳۷۵)
  ۸ -  لبه تيغ (۱۳۷۱)
  ۹ -  ماه عسل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل   نمايش  
 1. ظهور نگاتيو  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)
  ۲ -  مرد نامرئي (۱۳۷۴)
  ۳ -  زمين آسماني (۱۳۷۳)
  ۴ -  پايان كودكي (كودك قهرمان) (۱۳۷۲)
  ۵ -  زير درختان زيتون (۱۳۷۲)
  ۶ -  سه مرد عامي (۱۳۷۲)
  ۷ -  همسر (۱۳۷۲)
  ۸ -  آذرخش (۱۳۷۱)
  ۹ -  ناصرالدين شاه آكتور سينما (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل   نمايش  
 1. ظهور پزتيو  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چريكه هورام (۱۳۷۸)
  ۲ -  بازيگر (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل   نمايش  
 1. كنترل  : (۵۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خوابگاه دختران (۱۳۸۳)
  ۲ -  هم نفس (۱۳۸۲)
  ۳ -  اينجا چراغي روشن است (۱۳۸۱)
  ۴ -  امتحان (۱۳۸۰)
  ۵ -  تيك (۱۳۸۰)
  ۶ -  شب برهنه (۱۳۸۰)
  ۷ -  شب يلدا (۱۳۸۰)
  ۸ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)
  ۹ -  نيمه پنهان (۱۳۸۰)
  ۱۰ -  آوازخوان (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  از صميم قلب (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  باران (۱۳۷۹)
  ۱۳ -  بچه هاي بد (۱۳۷۹)
  ۱۴ -  راز شب باراني (۱۳۷۹)
  ۱۵ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)
  ۱۶ -  ماني و ندا (۱۳۷۹)
  ۱۷ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۱۸ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۱۹ -  هفت پرده (۱۳۷۹)
  ۲۰ -  آسمان پرستاره (۱۳۷۸)
  ۲۱ -  تو را دوست دارم (۱۳۷۸)
  ۲۲ -  دارا و ندار (۱۳۷۸)
  ۲۳ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۲۴ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۲۵ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۲۶ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)
  ۲۷ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)
  ۲۸ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۲۹ -  مثلث آبي (۱۳۷۸)
  ۳۰ -  مرد باراني (۱۳۷۸)
  ۳۱ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۳۲ -  آخرين تكسوار (۱۳۷۷)
  ۳۳ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۳۴ -  جواني (۱۳۷۷)
  ۳۵ -  داستانهاي جزيره (اپيزود اول، دختردايي گمشده) (۱۳۷۷)
  ۳۶ -  داستانهاي جزيره (اپيزود سوم، باران و بومي) (۱۳۷۷)
  ۳۷ -  دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)
  ۳۸ -  سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)
  ۳۹ -  عشق بدون مرز (۱۳۷۷)
  ۴۰ -  عشق كافي نيست (۱۳۷۷)
  ۴۱ -  قرمز (۱۳۷۷)
  ۴۲ -  كمكم كن (۱۳۷۷)
  ۴۳ -  مصائب شيرين (۱۳۷۷)
  ۴۴ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۴۵ -  خلبان (۱۳۷۶)
  ۴۶ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)
  ۴۷ -  زندگي (۱۳۷۶)
  ۴۸ -  ساراي (۱۳۷۶)
  ۴۹ -  سيب (۱۳۷۶)
  ۵۰ -  شاهرگ (۱۳۷۶)
  ۵۱ -  شبيخون (۱۳۷۶)
  ۵۲ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو   كنترل   نمايش  
 1. نمايش  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شيرهاي جوان (۱۳۷۸)
  ۲ -  سكوت (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.