سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيامك سعيدی

 

فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري (۱) / لابراتوار (۳) / برش نگاتيو (۱) / چاپ (۲۵) / ظهور (۳۵) / ظهور نگاتيو (۱۲) / ظهور پزتيو  (۳۹) فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فيلادلفي (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. لابراتوار  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  كنعان (۱۳۸۶)
  ۲ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)
  ۳ -  مهره (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. برش نگاتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سهراب (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. چاپ  : (۲۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)
  ۲ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)
  ۳ -  چه كسي امير را كشت (۱۳۸۴)
  ۴ -  زمستان است (۱۳۸۴)
  ۵ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)
  ۶ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)
  ۷ -  ماهي ها عاشق مي شوند (۱۳۸۳)
  ۸ -  پنج عصر (۱۳۸۲)
  ۹ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)
  ۱۰ -  بچه هاي بد (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  شيفته (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  مرد باراني (۱۳۷۸)
  ۱۳ -  چشم عقاب (۱۳۷۷)
  ۱۴ -  دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)
  ۱۵ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۱۶ -  شبيخون (۱۳۷۶)
  ۱۷ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)
  ۱۸ -  مهره (۱۳۷۶)
  ۱۹ -  شب روباه (۱۳۷۵)
  ۲۰ -  متهم (۱۳۷۵)
  ۲۱ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)
  ۲۲ -  سفر پرماجرا (۱۳۷۴)
  ۲۳ -  سلام به انتظار (۱۳۷۴)
  ۲۴ -  فاتح (۱۳۷۴)
  ۲۵ -  شقايق (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. ظهور  : (۳۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)
  ۲ -  پيشنهاد 50 ميليوني (۱۳۸۴)
  ۳ -  چه كسي امير را كشت (۱۳۸۴)
  ۴ -  زمستان است (۱۳۸۴)
  ۵ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)
  ۶ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)
  ۷ -  ماهي ها عاشق مي شوند (۱۳۸۳)
  ۸ -  پنج عصر (۱۳۸۲)
  ۹ -  اينجا چراغي روشن است (۱۳۸۱)
  ۱۰ -  بانوي من (۱۳۸۱)
  ۱۱ -  سفر به فردا (۱۳۸۰)
  ۱۲ -  بچه هاي بد (۱۳۷۹)
  ۱۳ -  سفر قندهار (۱۳۷۹)
  ۱۴ -  بادام هاي تلخ (۱۳۷۸)
  ۱۵ -  سهراب (۱۳۷۸)
  ۱۶ -  عشق شيشه اي (۱۳۷۸)
  ۱۷ -  دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)
  ۱۸ -  دو زن (۱۳۷۷)
  ۱۹ -  طوطيا (۱۳۷۷)
  ۲۰ -  عشق بدون مرز (۱۳۷۷)
  ۲۱ -  كمكم كن (۱۳۷۷)
  ۲۲ -  پنجه در خاك (۱۳۷۶)
  ۲۳ -  جان سخت (۱۳۷۶)
  ۲۴ -  خلبان (۱۳۷۶)
  ۲۵ -  زندگي (۱۳۷۶)
  ۲۶ -  شاهرگ (۱۳۷۶)
  ۲۷ -  شبيخون (۱۳۷۶)
  ۲۸ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)
  ۲۹ -  ياغي (۱۳۷۶)
  ۳۰ -  شب روباه (۱۳۷۵)
  ۳۱ -  متهم (۱۳۷۵)
  ۳۲ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)
  ۳۳ -  سفر پرماجرا (۱۳۷۴)
  ۳۴ -  سلام به انتظار (۱۳۷۴)
  ۳۵ -  شقايق (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. ظهور نگاتيو  : (۱۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  انتخاب (۱۳۸۳)
  ۲ -  خوابگاه دختران (۱۳۸۳)
  ۳ -  مارمولك (۱۳۸۲)
  ۴ -  هم نفس (۱۳۸۲)
  ۵ -  ماني و ندا (۱۳۷۹)
  ۶ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)
  ۷ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۸ -  ساراي (۱۳۷۶)
  ۹ -  سيب (۱۳۷۶)
  ۱۰ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)
  ۱۱ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)
  ۱۲ -  بيقرار (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   لابراتوار   برش نگاتيو   چاپ   ظهور   ظهور نگاتيو   ظهور پزتيو  
 1. ظهور پزتيو  : (۳۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  چك (۱۳۹۰)
  ۲ -  گشت ارشاد (۱۳۹۰)
  ۳ -  اينجا بدون من (۱۳۸۹)
  ۴ -  در امتداد شهر (۱۳۸۹)
  ۵ -  سعادت آباد (۱۳۸۹)
  ۶ -  مرهم (۱۳۸۹)
  ۷ -  يه حبه قند (۱۳۸۸)
  ۸ -  امتحان (۱۳۸۰)
  ۹ -  تيك (۱۳۸۰)
  ۱۰ -  شب برهنه (۱۳۸۰)
  ۱۱ -  شب يلدا (۱۳۸۰)
  ۱۲ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)
  ۱۳ -  نيمه پنهان (۱۳۸۰)
  ۱۴ -  آوازخوان (۱۳۷۹)
  ۱۵ -  از صميم قلب (۱۳۷۹)
  ۱۶ -  باران (۱۳۷۹)
  ۱۷ -  راز شب باراني (۱۳۷۹)
  ۱۸ -  زير پوست شهر (۱۳۷۹)
  ۱۹ -  قطعه ناتمام (۱۳۷۹)
  ۲۰ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۲۱ -  مسافر ري (۱۳۷۹)
  ۲۲ -  هفت پرده (۱۳۷۹)
  ۲۳ -  تو را دوست دارم (۱۳۷۸)
  ۲۴ -  چريكه هورام (۱۳۷۸)
  ۲۵ -  دارا و ندار (۱۳۷۸)
  ۲۶ -  دستهاي آلوده (۱۳۷۸)
  ۲۷ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۲۸ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۲۹ -  مثلث آبي (۱۳۷۸)
  ۳۰ -  نسل سوخته (۱۳۷۸)
  ۳۱ -  آخرين تكسوار (۱۳۷۷)
  ۳۲ -  بازيگر (۱۳۷۷)
  ۳۳ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۳۴ -  جواني (۱۳۷۷)
  ۳۵ -  داستانهاي جزيره (اپيزود اول، دختردايي گمشده) (۱۳۷۷)
  ۳۶ -  سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)
  ۳۷ -  عشق كافي نيست (۱۳۷۷)
  ۳۸ -  مصائب شيرين (۱۳۷۷)
  ۳۹ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.