سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نويد نوذری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / گروه فيلمبرداري (۱) / دستيار فيلمبردار (۱) / گروه فني فيلمبرداري (۶) / جلوه هاي ويژه (۱) / گروه فني  (۷) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خانه اي مثل شهر (۱۳۶۶)
  ۲ -  آتش در زمستان (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  فرار از جهنم (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عشق و مرگ (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  روزي كه خواستگار آمد (۱۳۷۵)
  ۲ -  برخورد (۱۳۷۰)
  ۳ -  عمليات كركوك (۱۳۷۰)
  ۴ -  در آرزوي ازدواج (۱۳۶۹)
  ۵ -  دستمزد (۱۳۶۸)
  ۶ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  خانه اي مثل شهر (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   جلوه هاي ويژه   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۷)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تويي كه نمي شناختمت (۱۳۶۹)
  ۲ -  عشق و مرگ (۱۳۶۹)
  ۳ -  ردپايي بر شن (۱۳۶۶)
  ۴ -  شناسايي (۱۳۶۶)
  ۵ -  بي پناه (۱۳۶۵)
  ۶ -  خانه ابري (۱۳۶۵)
  ۷ -  مقاومت (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.