سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا شيخی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / با همكاري (۱) / دستيار اول فيلمبردار (۷) / مدير فيلمبرداري (۵) / فيلمبردار (۲) / گروه فيلمبرداري (۱) / نورپرداز (۱) / تصويربردار (۱) / نور (۱) / دستيار فيلمبردار (۲۲) / گروه فني فيلمبرداري (۸) / دستيار تداركات (۱) / گروه فني (۶) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   با همكاري   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   تصويربردار   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سفر مردان خاكستري (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با همكاري   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   تصويربردار   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. با همكاري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پناهنده (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با همكاري   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   تصويربردار   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تلافي (۱۳۸۶)
  ۲ -  بي وفا (۱۳۸۵)
  ۳ -  خواستگار محترم (۱۳۸۵)
  ۴ -  چه كسي امير را كشت (۱۳۸۴)
  ۵ -  زاگرس (۱۳۸۴)
  ۶ -  سرود تولد (۱۳۸۳)
  ۷ -  نگاه (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با همكاري   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   تصويربردار   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  نرگس مست (۱۳۹۵)
  ۲ -  جا به جا (۱۳۹۱)
  ۳ -  مرهم (۱۳۸۹)
  ۴ -  زير آب (۱۳۸۸)
  ۵ -  كريستال (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با همكاري   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   تصويربردار   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كنعان (۱۳۸۶)
  ۲ -  به آهستگي (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با همكاري   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   تصويربردار   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هشت پا (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با همكاري   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   تصويربردار   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. نورپرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مأموريت (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با همكاري   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   تصويربردار   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. تصويربردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  تونل (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با همكاري   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   تصويربردار   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. نور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با همكاري   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   تصويربردار   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  باج خور (۱۳۸۲)
  ۲ -  قدمگاه (۱۳۸۲)
  ۳ -  شبهاي روشن (۱۳۸۱)
  ۴ -  آواز قو (۱۳۷۹)
  ۵ -  دختري بنام تندر (۱۳۷۹)
  ۶ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۷ -  اعتراض (۱۳۷۸)
  ۸ -  سكوت (۱۳۷۷)
  ۹ -  سيب سرخ حوا (۱۳۷۷)
  ۱۰ -  طوطيا (۱۳۷۷)
  ۱۱ -  خلبان (۱۳۷۶)
  ۱۲ -  سيب (۱۳۷۶)
  ۱۳ -  مرسدس (۱۳۷۶)
  ۱۴ -  اسكادران عشق (۱۳۷۵)
  ۱۵ -  سلطان (۱۳۷۵)
  ۱۶ -  عروسي مهتاب (۱۳۷۵)
  ۱۷ -  اعاده امنيت (۱۳۷۴)
  ۱۸ -  برج مينو (۱۳۷۴)
  ۱۹ -  تعطيلات تابستاني (۱۳۷۴)
  ۲۰ -  طالع سعد (۱۳۷۴)
  ۲۱ -  مسافران (۱۳۷۰)
  ۲۲ -  پرنده كوچك خوشبختي (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با همكاري   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   تصويربردار   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  طوطيا (۱۳۷۷)
  ۲ -  راز گل شب بو (۱۳۷۲)
  ۳ -  چون ابر در بهاران (۱۳۶۹)
  ۴ -  رنو تهران ـ 29 (۱۳۶۹)
  ۵ -  بازي تمام شد (۱۳۶۸)
  ۶ -  زير بامهاي شهر (۱۳۶۸)
  ۷ -  وسوسه (۱۳۶۸)
  ۸ -  روز باشكوه (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با همكاري   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   تصويربردار   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بازگشت قهرمان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با همكاري   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   تصويربردار   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  افسانه مه پلنگ (۱۳۷۰)
  ۲ -  جيب برها به بهشت نمي روند (۱۳۷۰)
  ۳ -  زرد قناري (۱۳۶۷)
  ۴ -  سالهاي خاكستري (۱۳۶۷)
  ۵ -  ناخداخورشيد (۱۳۶۵)
  ۶ -  وكيل اول (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   با همكاري   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   نورپرداز   تصويربردار   نور   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   دستيار تداركات   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  پاييزان (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.