سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدرضا علی زاده

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / سينه موبيل (۴) / دستيار نورپردازي (۱) / دستيار صحنه (۱) / دستيار صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   دستيار نورپردازي   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مجروح جنگي (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   دستيار نورپردازي   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. سينه موبيل  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زنها شگفت انگيزند (۱۳۸۹)
  ۲ -  باغ قرمز (۱۳۸۸)
  ۳ -  رفيق بد (۱۳۸۶)
  ۴ -  از دوردست (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   دستيار نورپردازي   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سوگند (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   دستيار نورپردازي   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دستفروش (اپيزود دوم) (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   سينه موبيل   دستيار نورپردازي   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پل سيزدهم (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.