سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد جعفريه

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / پشتيباني توليد (۱) / دستيار توليد (۱) / امور مالي  (۴) فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   دستيار توليد   امور مالي  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب يلدا (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   دستيار توليد   امور مالي  
 1. پشتيباني توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   دستيار توليد   امور مالي  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب يلدا (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   دستيار توليد   امور مالي  
 1. امور مالي  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)
  ۲ -  دارا و ندار (۱۳۷۸)
  ۳ -  متولد ماه مهر (۱۳۷۸)
  ۴ -  مردي از جنس بلور (۱۳۷۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.