سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

آيدين افخمی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / بازيگر (۲) / تدوين  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   بازيگر   تدوين  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آذر، شهدخت، پرويز و ديگران (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   بازيگر   تدوين  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوكران (۱۳۷۷)
  ۲ -  روز فرشته (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   بازيگر   تدوين  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  روباه (۱۳۹۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.