سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا ابوالقاسمی نژاد

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۲) / دستيار كارگردان (۵) / گروه كارگرداني (۲) / مجري طرح (۲) / مدير توليد (۳) / تهيه كننده  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مجري طرح   مدير توليد   تهيه كننده  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آخرين ملكه زمين (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مجري طرح   مدير توليد   تهيه كننده  
 1. برنامه ريز  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آخرين ملكه زمين (۱۳۸۵)
  ۲ -  روز فرشته (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مجري طرح   مدير توليد   تهيه كننده  
 1. دستيار كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوكران (۱۳۷۷)
  ۲ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۳ -  عقرب (۱۳۷۵)
  ۴ -  ديدار (۱۳۷۳)
  ۵ -  روز فرشته (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مجري طرح   مدير توليد   تهيه كننده  
 1. گروه كارگرداني  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)
  ۲ -  ديدار (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مجري طرح   مدير توليد   تهيه كننده  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پري دريايي (۱۳۹۴)
  ۲ -  ندارها (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مجري طرح   مدير توليد   تهيه كننده  
 1. مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پري دريايي (۱۳۹۴)
  ۲ -  سعادت آباد (۱۳۸۹)
  ۳ -  ندارها (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   مجري طرح   مدير توليد   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ليلاج (فصل شكار) (۱۳۹۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.