سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ليلا التجائين

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۱) / سانسيتومتري  (۹) فيلم شناسی :   لابراتوار   سانسيتومتري  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شوكران (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   سانسيتومتري  
 1. سانسيتومتري  : (۹)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آي پارا (۱۳۷۷)
  ۲ -  پرواز خاموش (۱۳۷۷)
  ۳ -  زشت و زيبا (۱۳۷۷)
  ۴ -  شيدا (۱۳۷۷)
  ۵ -  عشق + 2 (۱۳۷۷)
  ۶ -  هدف سخت (۱۳۷۷)
  ۷ -  هيوا (۱۳۷۷)
  ۸ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)
  ۹ -  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.