سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا عباسی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / تهيه كننده (۱) / امور مالي (۱) / عكس  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   امور مالي   عكس  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شيدا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   امور مالي   عكس  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عروسي خون (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   امور مالي   عكس  
 1. امور مالي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شور زندگي (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   امور مالي   عكس  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زماني براي دوست داشتن (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.