سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد مختاری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / پشتيباني توليد (۳) / امور مالي (۱) / امور اداري (۲) / مدير تداركات (۲) / گروه تداركات  (۴) فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   امور مالي   امور اداري   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چشمان سياه (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   امور مالي   امور اداري   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. پشتيباني توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  امشب شب مهتابه (۱۳۸۷)
  ۲ -  حركت اول (۱۳۸۷)
  ۳ -  پارتي (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   امور مالي   امور اداري   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. امور مالي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  جهان پهلوان تختي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   امور مالي   امور اداري   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. امور اداري  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سياوش (۱۳۷۷)
  ۲ -  طوطيا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   امور مالي   امور اداري   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تنگنا (۱۳۷۴)
  ۲ -  مرد ناتمام (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   پشتيباني توليد   امور مالي   امور اداري   مدير تداركات   گروه تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  يك شب، يك غريبه (۱۳۷۳)
  ۲ -  جاي امن (۱۳۷۲)
  ۳ -  زير آسمان (۱۳۷۱)
  ۴ -  راز خنجر (۱۳۶۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.