سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

داريوش حكمت

 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۱۱) / گروه فيلمبرداري (۲) / دستيار فيلمبردار (۴) / گروه فني فيلمبرداري  (۴) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱۱)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  شهر موش‌ها 2 (۱۳۹۳)
  ۲ -  ميگرن (۱۳۹۰)
  ۳ -  يكي مي خواد باهات حرف بزنه (۱۳۹۰)
  ۴ -  خانه پدري (۱۳۸۹)
  ۵ -  برخورد خيلي نزديك (۱۳۸۷)
  ۶ -  تاكسي نارنجي (۱۳۸۷)
  ۷ -  صداها (۱۳۸۷)
  ۸ -  خواب زمستاني (۱۳۸۶)
  ۹ -  سه زن (۱۳۸۵)
  ۱۰ -  مادرزن سلام (۱۳۸۵)
  ۱۱ -  شام عروسي (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  روز كارنامه (۱۳۸۱)
  ۲ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آل (۱۳۸۸)
  ۲ -  پروانه ها بدرقه مي كنند (۱۳۸۱)
  ۳ -  از صميم قلب (۱۳۷۹)
  ۴ -  دختري با كفشهاي كتاني (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  توكيو بدون توقف (۱۳۸۱)
  ۲ -  آسمان پرستاره (۱۳۷۸)
  ۳ -  عشق كافي نيست (۱۳۷۷)
  ۴ -  شبيخون (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.