سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فتح اله جعفری جوزانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / مجري طرح (۳) / مدير توليد (۶) / تهيه كننده  (۶) فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   تهيه كننده  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ايران برگر (۱۳۹۳)
  ۲ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۳ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   تهيه كننده  
 1. مجري طرح  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  چشمهايش (۱۳۷۸)
  ۲ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)
  ۳ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   تهيه كننده  
 1. مدير توليد  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  باد در علفزار مي پيچد (۱۳۸۶)
  ۲ -  همخانه (۱۳۸۶)
  ۳ -  هفت ترانه (۱۳۸۰)
  ۴ -  چشمهايش (۱۳۷۸)
  ۵ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)
  ۶ -  يك مرد يك خرس (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پشت ديوار سكوت (۱۳۹۵)
  ۲ -  ايران برگر (۱۳۹۳)
  ۳ -  باد در علفزار مي پيچد (۱۳۸۶)
  ۴ -  چشمهايش (۱۳۷۸)
  ۵ -  بلوغ (۱۳۷۷)
  ۶ -  ارابه مرگ (۱۳۷۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.