سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا قزوينی

 

فيلم شناسی :   عنوان بندي (۵) / حروف چيني كامپيوتري (۳) / خدمات كامپيوتري  (۲) فيلم شناسی :   عنوان بندي   حروف چيني كامپيوتري   خدمات كامپيوتري  
 1. عنوان بندي  : (۵)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  آب و آتش (۱۳۷۹)
  ۲ -  شيدا (۱۳۷۷)
  ۳ -  ساحره (۱۳۷۶)
  ۴ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)
  ۵ -  معجزه خنده (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   عنوان بندي   حروف چيني كامپيوتري   خدمات كامپيوتري  
 1. حروف چيني كامپيوتري  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روزي كه هوا ايستاد (۱۳۷۶)
  ۲ -  ساحره (۱۳۷۶)
  ۳ -  مرد عوضي (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   عنوان بندي   حروف چيني كامپيوتري   خدمات كامپيوتري  
 1. خدمات كامپيوتري  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۲ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.