سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدباقر آشتيانی

 زندگينامه  

محمدباقر آشتياني از سال 85 به عنوان مديرتوليد پروژه فاخر و سنگين «مختارنامه» (داوود ميرباقري) فعاليت داشته است. «تكيه بر خورشيد» (حسين سحرخيز) از آخرين فعاليت‌هاي تلويزيوني اين تهيه‌كننده است. از فعاليت‌هاي وي در مقام تهيه‌كنندگي مي‌توان به «گذرگاه»، «بحران»، «حيات»، «بازي» و «دلقك‌ها» اشاره كرد. وي در تاريخ 29 تير 89 به ديار باقي شتافت. روحش شاد و يادش گرامي.

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۳) / تهيه كننده (۵) / با همكاري (۱) / مجري طرح (۱) / مدير تهيه (۱) / مدير توليد (۲) / جانشين مدير توليد (۱) / طراح صحنه (۱) / مدير تداركات (۳) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   با همكاري   مجري طرح   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات  
 1. دستيار كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دستفروش (اپيزود اول) (۱۳۶۵)
  ۲ -  دستفروش (اپيزود دوم) (۱۳۶۵)
  ۳ -  دستفروش (اپيزود سوم) (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   با همكاري   مجري طرح   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات  
 1. تهيه كننده  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دلقك ها (۱۳۸۸)
  ۲ -  بازي (۱۳۸۳)
  ۳ -  حيات (۱۳۸۳)
  ۴ -  بحران (۱۳۶۶)
  ۵ -  گذرگاه (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   با همكاري   مجري طرح   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات  
 1. با همكاري  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پناهنده (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   با همكاري   مجري طرح   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حيات (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   با همكاري   مجري طرح   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بحران (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   با همكاري   مجري طرح   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  هيام (۱۳۸۲)
  ۲ -  عقود (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   با همكاري   مجري طرح   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  سكوت (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   با همكاري   مجري طرح   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بايكوت (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   با همكاري   مجري طرح   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مدرسه پيرمردها (۱۳۷۰)
  ۲ -  سكوت (۱۳۶۹)
  ۳ -  دزد عروسك ها (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   تهيه كننده   با همكاري   مجري طرح   مدير تهيه   مدير توليد   جانشين مدير توليد   طراح صحنه   مدير تداركات   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آب را گل نكنيد (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.