سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اسكندری

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۲) / ظهور (۲) / كنترل  (۱۶) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   ظهور   كنترل  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  اشك شوق (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   ظهور   كنترل  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  نبرد عقاب ها (۱۳۵۳)
  ۲ -  شاطر عباس (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   ظهور   كنترل  
 1. ظهور  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تكيه بر باد (۱۳۷۹)
  ۲ -  سحرگاه پيروزي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر   ظهور   كنترل  
 1. كنترل  : (۱۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  معادله (۱۳۸۲)
  ۲ -  شبهاي روشن (۱۳۸۱)
  ۳ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)
  ۴ -  آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)
  ۵ -  رخساره (۱۳۸۰)
  ۶ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۷ -  من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)
  ۸ -  نامه هاي باد (۱۳۸۰)
  ۹ -  نوروز (۱۳۸۰)
  ۱۰ -  آب و آتش (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  آخر بازي (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  چتري براي دو نفر (۱۳۷۹)
  ۱۳ -  شب هاي تهران (۱۳۷۹)
  ۱۴ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)
  ۱۵ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)
  ۱۶ -  لانه عقابها (۱۳۷۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.