سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

فرهاد كی نژاد

  تاريخ و محل تولد
دوازدهم آذر ماه سال 1342
كرج
 

فيلم شناسی :   مجري طرح (۲) / مدير توليد (۹) / جانشين مدير توليد (۲) / دستيار توليد (۱) / مدير تداركات (۲) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  جانسودا (۱۳۹۳)
  ۲ -  ياسين (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير توليد  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آفتاب نيمه شب (۱۳۹۸)
  ۲ -  آخرين بار كي سحر را ديدي؟ (۱۳۹۴)
  ۳ -  دلم مي خواد (۱۳۹۳)
  ۴ -  محمد رسول الله(ص) (۱۳۹۳)
  ۵ -  برف (۱۳۹۲)
  ۶ -  ياسين (۱۳۹۲)
  ۷ -  پنهان (۱۳۸۹)
  ۸ -  گلوگاه شيطان (۱۳۸۹)
  ۹ -  ملك سليمان (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  روزنه (۱۳۶۷)
  ۲ -  پرواز در شب (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سبيل مردونه (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  جنگ كودكانه (۱۳۸۳)
  ۲ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  اُ - منفي (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.