سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پرويز شيخ طادی

 زندگينامه  

پرويز شيخ طادي متولد 1340 آبادان است. وي فعاليت هنري را در حوزه هنري تبليغات اسلامي آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۸) / نويسنده (۸) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / بازيگر (۱) / تدوين (۲) / طراح صحنه و لباس (۷) / طراح صحنه (۸) / مدير صحنه (۲) / گروه صحنه (۳) / طراح لباس (۱) / دكور (۱) / طراح دكور (۱) / دستيار مدير صحنه  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   دكور   طراح دكور   دستيار مدير صحنه  
 1. كارگردان  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  امپراطور جهنم (۱۳۹۵)
  ۲ -  روزهاي زندگي (۱۳۹۰)
  ۳ -  شكارچي شنبه (۱۳۸۸)
  ۴ -  دايناسور (۱۳۸۶)
  ۵ -  سينه سرخ (۱۳۸۵)
  ۶ -  پشت پرده ي مه (۱۳۸۳)
  ۷ -  روايت سه گانه (اپيزود اول، يك آرزوي كوچك) (۱۳۸۲)
  ۸ -  دفتري از آسمان (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   دكور   طراح دكور   دستيار مدير صحنه  
 1. نويسنده  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  امپراطور جهنم (۱۳۹۵)
  ۲ -  روزهاي زندگي (۱۳۹۰)
  ۳ -  شكارچي شنبه (۱۳۸۸)
  ۴ -  دايناسور (۱۳۸۶)
  ۵ -  سينه سرخ (۱۳۸۵)
  ۶ -  پشت پرده ي مه (۱۳۸۳)
  ۷ -  روايت سه گانه (اپيزود اول، يك آرزوي كوچك) (۱۳۸۲)
  ۸ -  دفتري از آسمان (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   دكور   طراح دكور   دستيار مدير صحنه  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  چراغ هاي ناتمام (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   دكور   طراح دكور   دستيار مدير صحنه  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  از كرخه تا راين (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   دكور   طراح دكور   دستيار مدير صحنه  
 1. تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  چراغ هاي ناتمام (۱۳۹۵)
  ۲ -  شكارچي شنبه (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   دكور   طراح دكور   دستيار مدير صحنه  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  روايت سه گانه (اپيزود اول، يك آرزوي كوچك) (۱۳۸۲)
  ۲ -  موج مرده (۱۳۷۹)
  ۳ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)
  ۴ -  قاصدك (۱۳۷۵)
  ۵ -  بوي پيراهن يوسف (۱۳۷۴)
  ۶ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)
  ۷ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   دكور   طراح دكور   دستيار مدير صحنه  
 1. طراح صحنه  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  پشت پرده ي مه (۱۳۸۳)
  ۲ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)
  ۳ -  توفان شن (۱۳۷۵)
  ۴ -  برج مينو (۱۳۷۴)
  ۵ -  دكل (۱۳۷۴)
  ۶ -  به خاطر هانيه (۱۳۷۳)
  ۷ -  از كرخه تا راين (۱۳۷۱)
  ۸ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   دكور   طراح دكور   دستيار مدير صحنه  
 1. مدير صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خطا (۱۳۷۰)
  ۲ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   دكور   طراح دكور   دستيار مدير صحنه  
 1. گروه صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  از كرخه تا راين (۱۳۷۱)
  ۲ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)
  ۳ -  چشم شيشه اي (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   دكور   طراح دكور   دستيار مدير صحنه  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  به خاطر هانيه (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   دكور   طراح دكور   دستيار مدير صحنه  
 1. دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  خطا (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   دكور   طراح دكور   دستيار مدير صحنه  
 1. طراح دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  از كرخه تا راين (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تدوين   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   گروه صحنه   طراح لباس   دكور   طراح دكور   دستيار مدير صحنه  
 1. دستيار مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مهاجر (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.