سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

  تاريخ و محل تولد


نام مستعار :

 زندگينامه  

توضيح

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۹) / مشاور كارگردان (۳) / مشاور هنري (۱) / نويسنده (۱۱) / مشاور فيلمنامه (۱) / بازيگر (۱۰) / كارگردان صحنه (۱) / تهيه كننده (۳) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   كارگردان صحنه   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آن سوي ابرها (۱۳۹۶)
  ۲ -  محمد رسول الله(ص) (۱۳۹۳)
  ۳ -  آواز گنجشك ها (۱۳۸۶)
  ۴ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)
  ۵ -  باران (۱۳۷۹)
  ۶ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)
  ۷ -  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)
  ۸ -  پدر (۱۳۷۴)
  ۹ -  بدوك (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   كارگردان صحنه   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. مشاور كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  در ميان ابرها (۱۳۸۶)
  ۲ -  قطار كودكي (۱۳۸۱)
  ۳ -  تنگنا (۱۳۷۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   كارگردان صحنه   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. مشاور هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سكوت رعنا (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   كارگردان صحنه   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۱۱)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آن سوي ابرها (۱۳۹۶)
  ۲ -  محمد رسول الله(ص) (۱۳۹۳)
  ۳ -  آواز گنجشك ها (۱۳۸۶)
  ۴ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)
  ۵ -  باران (۱۳۷۹)
  ۶ -  روياي سبز (۱۳۷۸)
  ۷ -  غاز مهاجر (۱۳۷۸)
  ۸ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)
  ۹ -  بچه هاي آسمان (۱۳۷۵)
  ۱۰ -  پدر (۱۳۷۴)
  ۱۱ -  بدوك (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   كارگردان صحنه   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. مشاور فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قطار كودكي (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   كارگردان صحنه   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱۰)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  تا مرز ديدار (۱۳۶۸)
  ۲ -  شنا در زمستان (۱۳۶۸)
  ۳ -  در جستجوي قهرمان (۱۳۶۷)
  ۴ -  قاصد (۱۳۶۶)
  ۵ -  تيرباران (۱۳۶۵)
  ۶ -  بايكوت (۱۳۶۴)
  ۷ -  استعاذه (۱۳۶۲)
  ۸ -  دو چشم بي سو (۱۳۶۲)
  ۹ -  مرگ ديگري (۱۳۶۱)
  ۱۰ -  توجيه (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   كارگردان صحنه   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. كارگردان صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  آفتاب و عشق (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   كارگردان صحنه   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  آواز گنجشك ها (۱۳۸۶)
  ۲ -  بيد مجنون (۱۳۸۳)
  ۳ -  باران (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   مشاور كارگردان   مشاور هنري   نويسنده   مشاور فيلمنامه   بازيگر   كارگردان صحنه   تهيه كننده   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوشيزه (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.