سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رجب عبادی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير فيلمبرداري (۱) / فيلمبردار (۱۳) / دستيار فيلمبردار (۲۷) / گروه فني فيلمبرداري (۱) / تدوين (۱) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تدوين   امور فني  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  ممل آمريكايي (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تدوين   امور فني  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مشكل آقاي اعتماد (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تدوين   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۱۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  نابخشوده (۱۳۷۵)
  ۲ -  سفير (۱۳۶۱)
  ۳ -  پرستش (۱۳۵۷)
  ۴ -  سرنوشت سازان (۱۳۵۷)
  ۵ -  در شهر خبري نيست (۱۳۵۶)
  ۶ -  صمد در راه اژدها (۱۳۵۶)
  ۷ -  فريادرس (۱۳۵۶)
  ۸ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۹ -  غرور و تعصب (۱۳۵۵)
  ۱۰ -  بابا خالدار (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  كينه (۱۳۵۴)
  ۱۲ -  مرد شرقي و زن فرنگي (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  كج كلاخان (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تدوين   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲۷)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  افعي (۱۳۷۱)
  ۲ -  پرنده آهنين (۱۳۷۰)
  ۳ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)
  ۴ -  چاووش (۱۳۶۹)
  ۵ -  پنجره (۱۳۶۷)
  ۶ -  شكار (۱۳۶۶)
  ۷ -  بايكوت (۱۳۶۴)
  ۸ -  آن سفر كرده (۱۳۶۳)
  ۹ -  شكار شكارچي (۱۳۶۳)
  ۱۰ -  استعاذه (۱۳۶۲)
  ۱۱ -  شيلات (۱۳۶۲)
  ۱۲ -  مجازات (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  ممل آمريكايي (۱۳۵۴)
  ۱۴ -  صلات ظهر (۱۳۵۳)
  ۱۵ -  هرجايي (۱۳۵۳)
  ۱۶ -  خورشيد در مرداب (۱۳۵۲)
  ۱۷ -  مترس (۱۳۵۲)
  ۱۸ -  نعمت نفتي (۱۳۵۲)
  ۱۹ -  ستارخان (۱۳۵۱)
  ۲۰ -  فرار از زندگي (۱۳۵۱)
  ۲۱ -  حيدر (۱۳۵۰)
  ۲۲ -  عزيز قرقي (۱۳۵۰)
  ۲۳ -  عمو يادگار (۱۳۵۰)
  ۲۴ -  كلاه نمدي (۱۳۴۵)
  ۲۵ -  زشت و زيبا (۱۳۴۴)
  ۲۶ -  جاهل محل (۱۳۴۳)
  ۲۷ -  دختر كوهستان (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تدوين   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گالان (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تدوين   امور فني  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  نعمت نفتي (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تدوين   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  مرد ميدان (۱۳۴۲)
  ۲ -  زن دشمن خطرناكيست (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.