سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

تيكران تومانيان

 

فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ (۱) / جلوه هاي ويژه (۱) / برش نگاتيو (۲۷) / عنوان بندي (۱) / تروكاژ (۶) / تيتراژ  (۲) فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ   جلوه هاي ويژه   برش نگاتيو   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ  
 1. فيلمبردار تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مرزي براي زندگي (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ   جلوه هاي ويژه   برش نگاتيو   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دمرل (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ   جلوه هاي ويژه   برش نگاتيو   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ  
 1. برش نگاتيو  : (۲۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  سيماي زني در دوردست (۱۳۸۲)
  ۲ -  معادله (۱۳۸۲)
  ۳ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)
  ۴ -  آرزوهاي زمين (۱۳۸۰)
  ۵ -  شام آخر (۱۳۸۰)
  ۶ -  كاغذ بي خط (۱۳۸۰)
  ۷ -  نامه هاي باد (۱۳۸۰)
  ۸ -  آب و آتش (۱۳۷۹)
  ۹ -  آخر بازي (۱۳۷۹)
  ۱۰ -  هزاران زن مثل من (۱۳۷۹)
  ۱۱ -  همسر دلخواه من (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  بوي كافور، عطر ياس (۱۳۷۸)
  ۱۳ -  دوستان (۱۳۷۸)
  ۱۴ -  صنم (۱۳۷۸)
  ۱۵ -  عينك دودي (۱۳۷۸)
  ۱۶ -  باشگاه سري (۱۳۷۷)
  ۱۷ -  سياوش (۱۳۷۷)
  ۱۸ -  شور زندگي (۱۳۷۷)
  ۱۹ -  فرياد (۱۳۷۷)
  ۲۰ -  آن سوي آينه (۱۳۷۶)
  ۲۱ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)
  ۲۲ -  هبوط (۱۳۷۲)
  ۲۳ -  همه دختران من (۱۳۷۲)
  ۲۴ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)
  ۲۵ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)
  ۲۶ -  آتش در خرمن (۱۳۶۹)
  ۲۷ -  عقاب ها (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ   جلوه هاي ويژه   برش نگاتيو   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ  
 1. عنوان بندي  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شيدا (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ   جلوه هاي ويژه   برش نگاتيو   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ  
 1. تروكاژ  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  همه دختران من (۱۳۷۲)
  ۲ -  از كرخه تا راين (۱۳۷۱)
  ۳ -  باز باران (۱۳۷۱)
  ۴ -  خمره (۱۳۷۰)
  ۵ -  گاويار (۱۳۶۶)
  ۶ -  گلهاي داوودي (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   فيلمبردار تيتراژ   جلوه هاي ويژه   برش نگاتيو   عنوان بندي   تروكاژ   تيتراژ  
 1. تيتراژ  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  دمرل (۱۳۷۲)
  ۲ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.