سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شهريار بحرانی

 زندگينامه  

شهريار بحراني متولد 1330 تهران، فارغ التحصيل انيميشن از مدرسه سينمايي لندن است. وي فعاليت هنري را با گروه تلويزيوني «سپاه» آغاز كرد و سال 1368 به عنوان يكي از مؤسسين، دفتر سينمايي «مهاب فيلم» را راه اندازي كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۹) / دستيار كارگردان (۱) / مشاور كارگردان (۲) / نويسنده (۷) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / بازيگر (۲) / تهيه كننده (۱) / تدوين (۷) / ساخت آنونس  (۸) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   ساخت آنونس  
 1. كارگردان  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  آفتاب نيمه شب (۱۳۹۸)
  ۲ -  ملك سليمان (۱۳۸۷)
  ۳ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۴ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۵ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)
  ۶ -  آب را گل نكنيد (۱۳۶۸)
  ۷ -  هراس (۱۳۶۶)
  ۸ -  گذرگاه (۱۳۶۵)
  ۹ -  پرچمدار (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   ساخت آنونس  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زنگها (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   ساخت آنونس  
 1. مشاور كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سرعت (۱۳۷۵)
  ۲ -  روز فرشته (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   ساخت آنونس  
 1. نويسنده  : (۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  ملك سليمان (۱۳۸۷)
  ۲ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۳ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)
  ۴ -  منطقه ممنوعه (۱۳۷۳)
  ۵ -  هراس (۱۳۶۶)
  ۶ -  گذرگاه (۱۳۶۵)
  ۷ -  پرچمدار (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   ساخت آنونس  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   ساخت آنونس  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باشگاه سري (۱۳۷۷)
  ۲ -  لاك پشت (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   ساخت آنونس  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آفتاب نيمه شب (۱۳۹۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   ساخت آنونس  
 1. تدوين  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  عطر ولايت (۱۳۹۰)
  ۲ -  يوسف پيامبر (۱۳۸۶)
  ۳ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۴ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۵ -  سرعت (۱۳۷۵)
  ۶ -  پرواز در نهايت (۱۳۶۹)
  ۷ -  هراس (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور كارگردان   نويسنده   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   ساخت آنونس  
 1. ساخت آنونس  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دايره سرخ (۱۳۷۴)
  ۲ -  دكل (۱۳۷۴)
  ۳ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)
  ۴ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)
  ۵ -  عروس (۱۳۶۹)
  ۶ -  دزد عروسك ها (۱۳۶۸)
  ۷ -  ديده بان (۱۳۶۷)
  ۸ -  تيرباران (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.