سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جلال عالی فكر

  تاريخ و محل تولد
هشتم شهريور ماه سال 1336
تهران

 زندگينامه  

جلال عالي فكر متولد 1336 تهران است. وي اولين تجربه سينمايي خويش را در فيلم « علف هاي هرز » امير قويدل آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / بازيگر (۵) / دستيار اول فيلمبردار (۱۱) / فيلمبردار (۲) / دستيار فيلمبردار (۳۴) / گروه فني فيلمبرداري (۴) / تداركات (۱) / دستيار تداركات (۲) / امور فني صدا (۱) / با تشكر از (۱) / گروه فني (۶) / ناظر فني (۱) / امور فني  (۷) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   با تشكر از   گروه فني   ناظر فني   امور فني  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خروس جنگي (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   با تشكر از   گروه فني   ناظر فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  ناخداخورشيد (۱۳۶۵)
  ۲ -  تشريفات (۱۳۶۴)
  ۳ -  سفير (۱۳۶۱)
  ۴ -  خط قرمز (۱۳۶۰)
  ۵ -  پرواز در قفس (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   با تشكر از   گروه فني   ناظر فني   امور فني  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱۱)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پل خواب (۱۳۹۴)
  ۲ -  چ (۱۳۹۲)
  ۳ -  شهابي از جنس نور (۱۳۹۲)
  ۴ -  آسمان زرد كم عمق (۱۳۹۱)
  ۵ -  مادر پاييزي (۱۳۹۰)
  ۶ -  داماد خجالتي (۱۳۸۹)
  ۷ -  ملك سليمان (۱۳۸۷)
  ۸ -  نفوذي (۱۳۸۷)
  ۹ -  اخراجيها (۱۳۸۵)
  ۱۰ -  پرونده هاوانا (۱۳۸۴)
  ۱۱ -  نوك برج (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   با تشكر از   گروه فني   ناظر فني   امور فني  
 1. فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  افراطي ها (۱۳۸۸)
  ۲ -  تو را دوست دارم (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   با تشكر از   گروه فني   ناظر فني   امور فني  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دو (۱۳۹۳)
  ۲ -  انتخاب (۱۳۸۳)
  ۳ -  جنگ كودكانه (۱۳۸۳)
  ۴ -  سيزده گربه روي شيرواني (۱۳۸۲)
  ۵ -  عروس افغان (۱۳۸۲)
  ۶ -  رز زرد (۱۳۸۱)
  ۷ -  فرش باد (۱۳۸۱)
  ۸ -  كودكانه (۱۳۸۱)
  ۹ -  تيك (۱۳۸۰)
  ۱۰ -  زنداني 707 (۱۳۸۰)
  ۱۱ -  آبي (۱۳۷۹)
  ۱۲ -  فوتباليستها (۱۳۷۹)
  ۱۳ -  دختران انتظار (۱۳۷۸)
  ۱۴ -  دوستان (۱۳۷۸)
  ۱۵ -  باشگاه سري (۱۳۷۷)
  ۱۶ -  عشق + 2 (۱۳۷۷)
  ۱۷ -  خلبان (۱۳۷۶)
  ۱۸ -  زخمي (۱۳۷۶)
  ۱۹ -  غريبانه (۱۳۷۶)
  ۲۰ -  قاصدك (۱۳۷۵)
  ۲۱ -  آدم برفي (۱۳۷۳)
  ۲۲ -  آقاي شانس (۱۳۷۳)
  ۲۳ -  بيقرار (۱۳۷۳)
  ۲۴ -  انفجار در اتاق عمل (۱۳۷۰)
  ۲۵ -  فرماندار (۱۳۶۹)
  ۲۶ -  بچه هاي طلاق (۱۳۶۸)
  ۲۷ -  دل نمك (۱۳۶۸)
  ۲۸ -  شب دهم (۱۳۶۸)
  ۲۹ -  افق (۱۳۶۷)
  ۳۰ -  بحران (۱۳۶۶)
  ۳۱ -  غريبه (۱۳۶۶)
  ۳۲ -  گمشدگان (۱۳۶۶)
  ۳۳ -  مسافران مهتاب (۱۳۶۶)
  ۳۴ -  جدال در تاسوكي (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   با تشكر از   گروه فني   ناظر فني   امور فني  
 1. گروه فني فيلمبرداري  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  بالاتر از خطر (۱۳۷۵)
  ۲ -  افسانه آه (۱۳۶۹)
  ۳ -  بازگشت قهرمان (۱۳۶۹)
  ۴ -  تشريفات (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   با تشكر از   گروه فني   ناظر فني   امور فني  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  در محاصره (۱۳۶۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   با تشكر از   گروه فني   ناظر فني   امور فني  
 1. دستيار تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  فصل خون (۱۳۶۰)
  ۲ -  از فرياد تا ترور (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   با تشكر از   گروه فني   ناظر فني   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  شيلات (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   با تشكر از   گروه فني   ناظر فني   امور فني  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  اوينار (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   با تشكر از   گروه فني   ناظر فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  كميته مجازات (۱۳۷۷)
  ۲ -  ناخداخورشيد (۱۳۶۵)
  ۳ -  مدار بسته (۱۳۶۴)
  ۴ -   شمر (۱۳۵۹)
  ۵ -  شارلوت به بازارچه مي آيد (۱۳۵۶)
  ۶ -  علف هاي هرز (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   با تشكر از   گروه فني   ناظر فني   امور فني  
 1. ناظر فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  برادر كشي (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   بازيگر   دستيار اول فيلمبردار   فيلمبردار   دستيار فيلمبردار   گروه فني فيلمبرداري   تداركات   دستيار تداركات   امور فني صدا   با تشكر از   گروه فني   ناظر فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۷)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  گنج (۱۳۶۳)
  ۲ -  مشت (۱۳۶۳)
  ۳ -  خونبارش (۱۳۵۹)
  ۴ -  لبه تيغ (۱۳۵۷)
  ۵ -  اشك رقاصه (۱۳۵۶)
  ۶ -  اين گروه محكومين (۱۳۵۶)
  ۷ -  واسطه ها (۱۳۵۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.