سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن نجاريان دريانی

  تاريخ و محل تولد
يازدهم شهريور ماه سال 1344
تهران

 زندگينامه  

حسن نجاريان در سال 1344 در تهران متولد شد. وي دارنده مدرك ديپلم اقتصاد، فوق ديپلم تربيت معلم، ليسانس سينما درگرايش فيلمنامه نويسي است.
ديگر فعاليت هاي عبارت است از:
قائم‌مقام مديرعامل بنياد سينمايي فارابي(1392-1388)
قائم‌مقام جشنواره بين المللي فيلم فجر(1392-1388)
عضو هيئت انتخاب و خريد فيلم هاي خارجي(1392-1388)
عضو هيئت انتخاب بست و هشتمين دوره جشنواره بين المللي فيلم فجر(1389)
داور بخش بين الملل فيلم کوتاه جشنواره فيلم فجر (1390)
داور بخش بين الملل جشنواره مقاومت(1391)
داور بخش بين الملل جشنواره شهر (1393)
کانديد سيمرغ بلورين جشنواره بين المللي فيلم فجر براي نقش مکمل فيلم فرزند خاک (1386)

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۴) / دستيار دوم كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۹) / مدير برنامه ريزي (۳) / نويسنده (۱) / بازيگر (۶) / مشاور تهيه كننده (۱) / مجري طرح (۲) / مدير توليد (۱) / مدير صحنه (۲) / مجري دكور (۱) / با تشكر از  (۲) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير صحنه   مجري دكور   با تشكر از  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فرزند خاك (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير صحنه   مجري دكور   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  فرزند خاك (۱۳۸۶)
  ۲ -  روايت سه گانه (اپيزود دوم، شوخي هاي خدا) (۱۳۸۲)
  ۳ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۴ -  سرعت (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير صحنه   مجري دكور   با تشكر از  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پرواز از اردوگاه (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير صحنه   مجري دكور   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۹)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  روايت سه گانه (اپيزود دوم، شوخي هاي خدا) (۱۳۸۲)
  ۲ -  صنوبر (۱۳۸۰)
  ۳ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۴ -  نيمه گمشده (۱۳۷۸)
  ۵ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)
  ۶ -  سرعت (۱۳۷۵)
  ۷ -  دكل (۱۳۷۴)
  ۸ -  مرواريد سياه (۱۳۷۳)
  ۹ -  جاي امن (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير صحنه   مجري دكور   با تشكر از  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  يوسف پيامبر (۱۳۸۶)
  ۲ -  نيمه گمشده (۱۳۷۸)
  ۳ -  باشگاه سري (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير صحنه   مجري دكور   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  سرعت (۱۳۷۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير صحنه   مجري دكور   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  درخت گردو (۱۳۹۸)
  ۲ -  روز بلوا (۱۳۹۸)
  ۳ -  دختر شيطان (۱۳۹۷)
  ۴ -  سرو زير آب (۱۳۹۶)
  ۵ -  درياچه ماهي (۱۳۹۵)
  ۶ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير صحنه   مجري دكور   با تشكر از  
 1. مشاور تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پوست (۱۳۹۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير صحنه   مجري دكور   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  سلام بمبئي (۱۳۹۴)
  ۲ -  فرزند خاك (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير صحنه   مجري دكور   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سلام بمبئي (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير صحنه   مجري دكور   با تشكر از  
 1. مدير صحنه  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بر بال فرشتگان (۱۳۷۱)
  ۲ -  تونل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير صحنه   مجري دكور   با تشكر از  
 1. مجري دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  تونل (۱۳۷۱)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   مدير برنامه ريزي   نويسنده   بازيگر   مشاور تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   مدير صحنه   مجري دكور   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۲ -  دنياي وارونه (۱۳۷۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.