سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
مقررات جشنواره
يادداشت دبير جشنواره
بيانيه هيات داوران
اهداف جشنواره
موضوعات جشنواره
توضيحات
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک هنرمندان
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدی
آلبوم عكس
افتتاحيه
نشست هاى مطبوعاتى
اختتاميه
گوشه و كنار
روزشمار آلبوم عكس
هنرمندان
شرکت ها
فيلمها
هنرمندان
شرکت ها
کشورهای شرکت کننده
.:.    هيأت داوران     .:.
..رييس هيأت داوران
..داور
..دبير
هيأت انتخاب
جوايزاهداشده
بخشهاي جشنواره
موضوعات جوايز

 بين المللي فيلم فجر ـ دوره بيست و يكم(۱۳۸۱)

 مقررات جشنواره :
 • سينماي ايران

    هدف جشنواره در اين بخش، عرضه و معرفي فيلم هاي ارزشمند يك سال فعاليت فيلمسازي و تشويق هنرمندان برگزيده سينماي ايران است.
برنامه هاي اين بخش شالم قسمت هاي زير است:

 • الف: مسابقه سينمايي بلند و داستاني كوتاه

    فيلم هاي سينمايي كه تا بهمن 1381 در تهران و همچنين در دوره هاي گذشته جشنواره به نمايش درنيامده باشند، مي توانند، در اين بخش شركت داشته باشند.
    فيلم هاي داستاني كوتاه متقاضي شركت در مسابقه نيز لازم است تا آثارشان از سه دقيقه كمتر و از پانزده دقيقه بيشتر نباشد و به علاوه سال توليدشان نيز بعد از 1380 باشد.

 • يك گروه انتخاب كه اعضايش توسط دبير جشنواره تعيين مي شود، پس از بازبيني همه فيلم هاي شركت كننده، حداقل بيست فيلم بلند و بيست فيلم كوتاه را براي اين بخش انتخاب خواهد كرد.
 • يك گروه داوري شامل حداقل پنج نفر كه رئيس و اعضاي آن از ميان هنرمندان و صاحبنظران توسط دبير جشنواره برگزيده خواهند شد فيلم هاي بخش مسابقه را داوري كرده، جوايز زير را اهدا مي نمايند:
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم
 • سيمرغ بلورين، جايزه ويژه گروه داوران
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين كارگرداني
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلمنامه
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين بازيگر زن
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين بازيگر مرد
 • سيمرغ بلورين، دو جايزه، براي بهترين دستاوردهاي فني و هنري
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين از بين آثار هنر و تجربه
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم كوتاه داستاني
 • شخصيت هايي كه در تهيه يا توزيع فيلم هاي مسابقه سهمي داشته باشند نمي توانند در گروه داوري شركت كنند.
 • نامزدهاي دريافت جايزه در هر رشته توسط گروه داوران حداكثر تا 48 ساعت قبل از مراسم پايان اعلام خواهند شد.
 • هيچ جايزه اي در مسابقه نمي تواند بطور هم ارزش ميان دو يا چند اثر تقسيم شود.
 • نماينده اي از جشنواره مي تواند بدون حق رأي در بحث هاي گروه داوران شركت كند.
   
 • ب: چشم واقعيت (مسابقه براي آثار مستند)

    كليه فيلمهاي مستند بلند و كوتاه كه توليدشان بعد از 1380 باشد مي توانند در اين بخش مسابقه شركت نمايند. يك هيأت داوري مستقل، كه توسط دبير جشنواره برگزيده خواهد شد فيلم هاي برگزيده هيأت انتخاب را داوري و دو جايزه:

 • يك سيمرغ بلورين
 • يك گواهي افتخار

را به برگزيدگان اين رشته اهدا خواهند كرد.
 

 • ج: خارج از مسابقه

    فيلم هاي اين بخش كه هم ارز فيلم هاي بخش مسابقه هستند شامل آثاري مي شوند كه به لحاظ رعايت مقررات، به جهت عضويت يكي از سازندگان فيلم در گروه داوري امكان نمايش در بخش مسابقه را نداشته باشند و يا سازنده فيلم، خود راساً خواستار نمايش اثرش در اين بخش باشد.

 • د: فيلم هاي ميهمان

    فيلم هاي اين بخش، از بين آثار ارزشمندي كه به جهت تكميل تعداد فيلم هاي بخش مسابقه موفق نشده اند، به جشنواره راه يابند، در اين بخش به نمايش درمي آيند. به همه فيلم هايي كه به بخش هاي مسابقه، خارج از مسابقه، و ميهمان راه يافته اند گواهي شركت اهدا خواهد شد.

 • ه: فيلم اول برتر

    يك هيأت داوري مستقل به انتخاب دبير جشنواره از بين آثار نخست فيلمسازان كليه بخش ها اعم از مسابقه فيلم هاي بلند، مسابقه
فيلم هاي كوتاه داستاني، مسابقه آثار مستند و فيلم هاي بخش ميهمان را جداگانه داوري و به برترين آنها «سيمرغ بلورين» اهدا مي نمايد.

 • و: محبوب ترين فيلم جشنواره

    جشنواره، چون دوره هاي گذشته، از طريق مراجعه به آراي تماشاگران از بين فيلم هاي بخش مسابقه، به محبوب ترين فيلم ايراني در بخش مسابقه جايزه سيمرغ بلورين اهدا خواهد كرد.

 • ز: مرور آثار

    در اين دوره جشنواره به منظور ستايش از كوشش هاي ارزشمند هنرمندان برگزيده شامل دو بازيگر، يك كارگردان و يك فيلمبردار طي مراسم ويژه اي تجليل به عمل آمده و آثار نمونه شان به نمايش درخواهد آمد.

 • سينماي بين المللي

    هدف از برپايي اين بخش، نمايش آثاري است كه امكان ارزيابي بهتر و بيشتر وضعيت و موقعيت سينماي ايران را در مقايسه با ساير كشورها فراهم آورد.
برنامه هاي اين بخش شامل قسمت هاي زير است:

 • الف: مسابقه بين المللي

    فيلم هاي اين بخش با هدف شناخت و ارزيابي آن گونه توانايي ها و ظرفيت هاي انسان كه موقعيت يگانه او را بين ساير مخلوقات مشخص مي سازد، برگزار مي شود.

 • جشنواره فيلم هايي را براي اين بخش مي پذيرد كه:
  يكم: سال توليدشان بعد از 2000 باشد.
  دوم: در دوره هاي گذشته جشنواره به نمايش درنيامده باشند.
  سوم: پيش از فوريه 2003 در تهران نمايش داده نشده باشند.
  چهارم: به زبان انگليسي يا فرانسه و يا داراي زيرنويس به يكي از دو زبان ياد شده باشند.
 • هر كشور مي تواند حداكثر دو فيلم بلند، سه فيلم كوتاه و كشور ايران حداكثر سه فيلم بلند و چهار فيلم كوتاه را در بخش مسابقه شركت دهد.
 • فيلم هاي شركت كننده را يك گروه انتخاب كه اعضايش را دبير جشنواره تعيين مي نمايد ملاحظه و گزينش مي نمايند.
 • يك گروه داوري بين المللي شامل حداقل پنج نفر كه اعضاي آن از ميان هنرمندان و صاحبنظران برگزيده خواهند شد، فيلم هاي مسابقه را داوري كرده و جوايز زير را اهدا مي نمايند:
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم بلند
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين كارگردان
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلمنامه
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين بازيگر
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين دستاورد هنري يا تكنيكي
 • سيمرغ بلورين، ويژه گروه داوران
 • سيمرغ بلورين، براي بهترين فيلم كوتاه داستاني
 • هيچ جايزه اي در مسابقه نمي تواند بطور هم ارزش ميان دو يا چند اثر تقسيم شود.
 • نماينده اي از جشنواره مي تواند بدون حق رأي در بحث هاي گروه داوران شركت كند.   
   
 • ب: خارج از مسابقه

فيلم هاي اين بخش كه هم ارز فيلم هاي بخش مسابقه هستند شامل آثار مي شوند كه:
1ـ به لحاظ مغايرت سال تهيه شان با مقررات يا تكميل تعداد فيلم هاي مسابقه موفق نشده باشند به بخش مسابقه راه يابند.
2ـ به لحاظ رعايت مقررات ـ از جهت عضويت يكي از سازندگان فيلم در هيأت داوري ـ امكان نمايش در بخش مسابقه را نداشته باشند.
3ـ سازنده فيلم خواستار نمايش اثرش در اين بخش باشد.

 • به همه فيلم هايي كه به بخش مسابقه يا خارج از مسابقه راه مي يابند گواهي شركت اهدا خواهد شد.
   
 • ج: جشنواره جشنواره ها

    فيلم هاي اين بخش از ميان فيلم هاي برگزيده اي كه در جشنواره هاي مختلف جهاني به نمايش درآمده اند، انتخاب خواهند شد.

 • د: نمايش هاي ويژه

براي اين بخش سه گروه فيلم پيش بيني شده است:

 • فيلم هايي كه به مناسبت رويدادهاي خاصي در سينما برگزيده مي شوند.
 • فيلم هاي كوتاه و بلند، اعم از داستاني و يا مستند كه به شناخت سينماي يك منطقه و يا سرزمين و روند تحولات فرهنگي و فني بپردازد.
 • فيلم هاي باارزشي كه توليدشان پيش از 2000 بوده و توليدات جديدي كه در جشنواره اي شركت نداشته اند و به مسابقه نيز راه نيافته اند.
   
 • ه: محبوب ترين فيلم جشنواره

    جشنواره، چون دوره هاي گذشته از طريق مراجعه به آراي تماشاگران فيلم هاي بخش مسابقه، به محبوب ترين فيلم خارجي جايزه سيمرغ بلورين اهدا خواهد كرد.

 • و: مرور آثار

    برنامه هاي بزرگداشت اين دوره جشنواره به ستايش از كوشش هاي ارزشمند هنرمندان برگزيده شامل دو فيلمساز و آثار سينمايي در كشور در شرق و غرب خواهد بود.

 • مقررات عمومي
 • هر استوديو، سازمان، نهاد و شخص مي تواند هر تعداد فيلم بلند فيلم كوتاه كه مايلباشد به جشنواره ارائه نمايد. فيلم ها مي توانند سياه و سفيد يا رنگي، 16 يا 35 ميليمتري باشند.
 • نهادها، سازمان هاي دولتي و تهيه كنندگان بخش خصوصي كه مانند فيلم هايشان را در قسمت هاي مختلف جشنواره شركت دهند بايد نكات زير را رعايت نمايند:
  الف: برگ هاي درخواست شركت در جشنواره را تكميل نموده و همراه عكس، پوستر، بروشور و غيره حداكثر تا 20 آذرماه 1381 به دفتر جشنواره تحويل نمايند.
  ب: نسخ اوليه فيلم ها بايد حداكثر تا يازدهم دي ماه 1381 به دفتر جشنواره تحويل گردد.
 • تصميم درباره برنامه هاي جشنواره و همچنين تعيين تاريخ ساعت نمايش فيلم ها با جشنواره خواهد بود.
 • پس از تحويل كپي فيلم ها به دفتر جشنواره، امكان خارج كردن آنها از برنامه وجود ندارد.
 • اخذ تصميم نهايي درباره هر نكته اي كه در مقررات حاضر پيش بيني نشده و يا ابهامات ناشي از مفاد آن با دبير جشنواره است.
 • درخواست شركت در جشنواره به منزله قبول كامل مقررات بالاست.
    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com