صفحه اصلي
سينما شهرقصه << شهر تهران << استان تهران << سينماهاي ايران
نماي داخلي نماي داخلي نماي داخلي
     
به همين سادگی
به همين سادگی
تاريخ بروز رساني
۱۳۸٧/۱/۱۸
قيمت بليط
ريال ۲۰۰۰۰
۱۳۵۰ :سال تأسيس
ممتاز  :درجه فعلي
۱۴٧ :ظرفيت سالن
خيابان شهيد بهشتي تقاطع خيابان خالد اسلامبولي :آدرس
84480-9 :تلفن
رحمت الله محرابي :نام مدير
متر ۱۵۰۰ :مساحت سينما
----- :نام سابق
    << سانسها بروز شده >>
سايت سينمايي سوره
12:30 الي 10:30 ۱
14:30 الي 12:30 ۲
16:30 الي 14:30 ۳
18:30 الي 16:30 ۴
20:30 الي 18:30 ۵
22:30 الي 20:30 ۶
00:30 الي 22:30 ٧
مجموع ساعات كاري
ساعت   14:00  
 
    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  | منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2008 SourehCinema.com All Rights Reserved
  Email: Info@sourehcinema.com