سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
ليست اصلي >>

امور فني

 
رتبه 1 با   39 فعاليت
1 -  اصغر مشهديان
 
رتبه 2 با   31 فعاليت
2 -  فرامرز ثمر
 
رتبه 3 با   17 فعاليت
3 -  منوچهر فرزانه
 
رتبه 4 با   14 فعاليت
4 -  ژرژ رولن
 
رتبه 5 با   14 فعاليت
5 -  عادل عزيزي
 
رتبه 6 با   12 فعاليت
6 -  علي سعادت
 
رتبه 7 با   11 فعاليت
7 -  فرهاد خان شقاقي
 
رتبه 8 با   9 فعاليت
8 -  كريم جانبخش
 
رتبه 9 با   9 فعاليت
9 -  كمال جوادي
 
رتبه 10 با   9 فعاليت
10 -  يعقوب راهواره
 
رتبه 11 با   9 فعاليت
11 -  مهدي رجاييان
 
رتبه 12 با   9 فعاليت
12 -  عباس علي بخش نظري
 
رتبه 13 با   8 فعاليت
13 -  محمود اسكويي
 
رتبه 14 با   8 فعاليت
14 -  علي طالبي
 
رتبه 15 با   8 فعاليت
15 -  روح اله عموزاده
 
رتبه 16 با   8 فعاليت
16 -  روبرت گريگوريانس
 
رتبه 17 با   8 فعاليت
17 -  اسكندر مينايي
 
رتبه 18 با   8 فعاليت
18 -  يوسف وظيفه
 
رتبه 19 با   7 فعاليت
19 -  جلال عالي فكر
 
رتبه 20 با   6 فعاليت
20 -  موسي افشار
 
رتبه 21 با   6 فعاليت
21 -  كريم جهانبخش
 
رتبه 22 با   6 فعاليت
22 -  حسين خدنگي
 
رتبه 23 با   6 فعاليت
23 -  كاظم صادقيان
 
رتبه 24 با   6 فعاليت
24 -  محمد طاهرخاني
 
رتبه 25 با   6 فعاليت
25 -  علي كيان
 
رتبه 26 با   6 فعاليت
26 -  حسن مصيبي
 
رتبه 27 با   5 فعاليت
27 -  علي بابايي
 
رتبه 28 با   5 فعاليت
28 -  فرامرز خيرآبادي
 
رتبه 29 با   5 فعاليت
29 -  مرتضي عيوضي
 
رتبه 30 با   5 فعاليت
30 -  علي كنگرلو
 
رتبه 31 با   5 فعاليت
31 -  گرگين گريگوريان
 
رتبه 32 با   5 فعاليت
32 -  شيرمراد گودرزي
 
رتبه 33 با   5 فعاليت
33 -  علي گودرزي
 
رتبه 34 با   5 فعاليت
34 -  گالوست گوركيان
 
رتبه 35 با   5 فعاليت
35 -  كيومرث محمودي
 
رتبه 36 با   5 فعاليت
36 -  علي اكبر مزيناني
 
رتبه 37 با   5 فعاليت
37 -  حسن نوروزي
 
رتبه 38 با   4 فعاليت
38 -  احمد ابراهيمي
 
رتبه 39 با   4 فعاليت
39 -  فرامرز بويرنگار
 
رتبه 40 با   4 فعاليت
40 -  محمدصادق جوادي
 
رتبه 41 با   4 فعاليت
41 -  جهانگير كياني
 
رتبه 42 با   4 فعاليت
42 -  حميد محمدقلي
 
رتبه 43 با   4 فعاليت
43 -  روبيك منصوري
 
رتبه 44 با   4 فعاليت
44 -  اعلاء ميرطالبي
 
رتبه 45 با   4 فعاليت
45 -  احمد وفايي
 
رتبه 46 با   3 فعاليت
46 -  بهروز آذريون
 
رتبه 47 با   3 فعاليت
47 -  حسين افشار
 
رتبه 48 با   3 فعاليت
48 -  عباس اهوازي
 
رتبه 49 با   3 فعاليت
49 -  حسن بنايي
 
رتبه 50 با   3 فعاليت
50 -  محمد پراكنده
    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com