سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
ليست اصلي >>

مدير روابط عمومي

 
رتبه 1 با   38 فعاليت
1 -  فرامرز روشنايي
 
رتبه 2 با   31 فعاليت
2 -  بيتا موسوي
 
رتبه 3 با   30 فعاليت
3 -  افشين رضايي
 
رتبه 4 با   30 فعاليت
4 -  احسان ظلي پور
 
رتبه 5 با   25 فعاليت
5 -  منصوره بسمل
 
رتبه 6 با   16 فعاليت
6 -  بهناز شيرباني
 
رتبه 7 با   15 فعاليت
7 -  پروانه اندك رنج
 
رتبه 8 با   13 فعاليت
8 -  علي زادمهر
 
رتبه 9 با   13 فعاليت
9 -  هادي فيروزمندي
 
رتبه 10 با   12 فعاليت
10 -  آيدا اورنگ خديوي
 
رتبه 11 با   12 فعاليت
11 -  احسان عباسي
 
رتبه 12 با   10 فعاليت
12 -  مسعود نجفي
 
رتبه 13 با   9 فعاليت
13 -  بهنام بهادري
 
رتبه 14 با   9 فعاليت
14 -  سپيده حيدرآبادي
 
رتبه 15 با   8 فعاليت
15 -  علي بنكدار
 
رتبه 16 با   8 فعاليت
16 -  اميد عشيري
 
رتبه 17 با   8 فعاليت
17 -  الهه گودرزي
 
رتبه 18 با   7 فعاليت
18 -  هادي اعتمادي‌مجد
 
رتبه 19 با   7 فعاليت
19 -  مهسا همتي
 
رتبه 20 با   6 فعاليت
20 -  آرامه اعتمادي
 
رتبه 21 با   6 فعاليت
21 -  حسين باقريان
 
رتبه 22 با   6 فعاليت
22 -  پريسا ساساني
 
رتبه 23 با   6 فعاليت
23 -  مهدي طاهباز
 
رتبه 24 با   6 فعاليت
24 -  افسانه فراهاني
 
رتبه 25 با   5 فعاليت
25 -  رضا استادي
 
رتبه 26 با   5 فعاليت
26 -  فروغ الزمان اهتمام
 
رتبه 27 با   5 فعاليت
27 -  وحيد كياني زاده
 
رتبه 28 با   4 فعاليت
28 -  آريان اميرخان
 
رتبه 29 با   4 فعاليت
29 -  ندا عابديني
 
رتبه 30 با   3 فعاليت
30 -  اعظم احمدي
 
رتبه 31 با   3 فعاليت
31 -  محمد امامي
 
رتبه 32 با   3 فعاليت
32 -  كيميا باباييان
 
رتبه 33 با   3 فعاليت
33 -  مسعود بهارلو
 
رتبه 34 با   3 فعاليت
34 -  امير پوريا
 
رتبه 35 با   3 فعاليت
35 -  اميرحسين جبه داري
 
رتبه 36 با   3 فعاليت
36 -  مريم حضرتي
 
رتبه 37 با   3 فعاليت
37 -  فاطمه فراهاني
 
رتبه 38 با   3 فعاليت
38 -  جعفر گودرزي
 
رتبه 39 با   3 فعاليت
39 -  بابك نوري
 
رتبه 40 با   2 فعاليت
40 -  خشايار الوند
 
رتبه 41 با   2 فعاليت
41 -  كيانا باباييان
 
رتبه 42 با   2 فعاليت
42 -  عليرضا باذل
 
رتبه 43 با   2 فعاليت
43 -  محمد بانكي
 
رتبه 44 با   2 فعاليت
44 -  علي اكبر ثقفي
 
رتبه 45 با   2 فعاليت
45 -  مريم جعفرصباغ
 
رتبه 46 با   2 فعاليت
46 -  آرش خوشخو
 
رتبه 47 با   2 فعاليت
47 -  اميرحسين رسائل
 
رتبه 48 با   2 فعاليت
48 -  محبوبه رضايي
 
رتبه 49 با   2 فعاليت
49 -  محيا رضايي‌كلانتري
 
رتبه 50 با   2 فعاليت
50 -  فهيمه ساعي
    خانه |  درباره ما  |  تماس با ما  |  قوانین و مقررات  |  منابع |  جشنواره سينما |  خبر  
  كليه حقوق اين سايت براي sourehcinema.com محفوظ ميباشد
Copyright © 2003-2016 SourehCinema.com All rights reserved
توسعه دهندگان سايت  Email: info@sourehcinema.com