سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد معيری

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / تهيه كننده (۲) / مجري طرح  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  يك، دو، سه،... پنج (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  يك، دو، سه،... پنج (۱۳۹۱)
  ۲ -  عروسي حسين (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   تهيه كننده   مجري طرح  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عروسي حسين (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.