سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی خسروی

 

فيلم شناسی :   عكس (۱) / با تشكر از (۱) / طراح پوستر  (۳) فيلم شناسی :   عكس   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  طبيعت بي جان (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   عكس   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آتش سبز (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   عكس   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. طراح پوستر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  نان و شعر (۱۳۷۲)
  ۲ -  صبح روز بعد (۱۳۷۱)
  ۳ -  گل سرخ (۱۳۶۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.