سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پرويز محلاتی

 

فيلم شناسی :   طراح پوستر  (۱۲) فيلم شناسی :   طراح پوستر  
 1. طراح پوستر  : (۱۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  اوينار (۱۳۷۰)
  ۲ -  خانه خلوت (۱۳۷۰)
  ۳ -  عبور از غبار (۱۳۶۸)
  ۴ -  در مسير تندباد (۱۳۶۷)
  ۵ -  نار و ني (۱۳۶۷)
  ۶ -  دست نوشته ها (۱۳۶۵)
  ۷ -  طلسم (۱۳۶۵)
  ۸ -  گال (۱۳۶۵)
  ۹ -  باي سيكل ران (۱۳۶۴)
  ۱۰ -  ماديان (۱۳۶۴)
  ۱۱ -  بي بي چلچله (۱۳۶۳)
  ۱۲ -  دونده (۱۳۶۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.