سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كيهان مرتضوی

 

فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس (۳) / طراح صحنه (۸) / طراح لباس  (۳) فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پرتگاه (۱۳۷۲)
  ۲ -  باغ سيد (۱۳۶۸)
  ۳ -  عبور از غبار (۱۳۶۸)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. طراح صحنه  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  دره شاپرك ها (۱۳۷۰)
  ۲ -  شهر در دست بچه ها (۱۳۷۰)
  ۳ -  نقش عشق (۱۳۶۹)
  ۴ -  زمان از دست رفته (۱۳۶۸)
  ۵ -  نار و ني (۱۳۶۷)
  ۶ -  پرنده كوچك خوشبختي (۱۳۶۶)
  ۷ -  تصوير آخر (۱۳۶۵)
  ۸ -  گلهاي داوودي (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   طراح لباس  
 1. طراح لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  زمان از دست رفته (۱۳۶۸)
  ۲ -  نار و ني (۱۳۶۷)
  ۳ -  پرنده كوچك خوشبختي (۱۳۶۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.