سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ايرج شهزادی

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۱) / صدابردار (۱۵) / صدابردار صحنه (۱) / صداگذار (۷) / صداگذاري و ميكس (۴) / ميكس (۱) / سينك صدا (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   صدابردار   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   سينك صدا   با تشكر از  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بلنديهاي صفر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   صدابردار   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   سينك صدا   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  بلنديهاي صفر (۱۳۷۲)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   صدابردار   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   سينك صدا   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تنهام نگذار (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   صدابردار   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   سينك صدا   با تشكر از  
 1. صدابردار  : (۱۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  سازهاي ناکوک (۱۳۹۹)
  ۲ -  ابر بارانش گرفته (۱۳۹۸)
  ۳ -  سرخ پوست (۱۳۹۷)
  ۴ -  متري شش و نيم (۱۳۹۷)
  ۵ -  پديده (۱۳۹۵)
  ۶ -  قاتل اهلي (۱۳۹۵)
  ۷ -  حكايت عاشقي (۱۳۹۳)
  ۸ -  برف روي كاج ها (۱۳۹۰)
  ۹ -  من همسرش هستم (۱۳۹۰)
  ۱۰ -  سنتوري (۱۳۸۵)
  ۱۱ -  ازدواج صورتي (۱۳۸۳)
  ۱۲ -  انتخاب (۱۳۸۳)
  ۱۳ -  كافه ستاره (۱۳۸۳)
  ۱۴ -  مكس (۱۳۸۳)
  ۱۵ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   صدابردار   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   سينك صدا   با تشكر از  
 1. صدابردار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مدرسه اي كه مي رفتيم (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   صدابردار   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   سينك صدا   با تشكر از  
 1. صداگذار  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  به خاطر پونه (۱۳۹۱)
  ۲ -  برف روي كاج ها (۱۳۹۰)
  ۳ -  يك روز ديگر (۱۳۹۰)
  ۴ -  پيتزا مخلوط (۱۳۸۹)
  ۵ -  صد سال به اين سالها (۱۳۸۶)
  ۶ -  سنتوري (۱۳۸۵)
  ۷ -  از دوردست (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   صدابردار   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   سينك صدا   با تشكر از  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  سازهاي ناکوک (۱۳۹۹)
  ۲ -  خنده در باران (۱۳۹۰)
  ۳ -  يك عاشقانه ساده (۱۳۹۰)
  ۴ -  آتش سبز (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   صدابردار   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   سينك صدا   با تشكر از  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مدرسه اي كه مي رفتيم (۱۳۵۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   صدابردار   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   سينك صدا   با تشكر از  
 1. سينك صدا  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  دونده (۱۳۶۱)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر   صدابردار   صدابردار صحنه   صداگذار   صداگذاري و ميكس   ميكس   سينك صدا   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مهمان مامان (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.