سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی وزيريان

 زندگينامه  

علي وزيريان متولد 1339 تهران، فارغ التحصيل نقاشي از دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران است. وي فعاليت هنري را با طراحي پوستر فيلم هاي سينمايي آغاز كرد. از ديگر فعاليت هاي او ميتوان به تدريس در دانشگاه، سردبير نشريه هنر معاصر، همكاري در مطبوعات و جشنواره هاي سينمايي اشاره كرد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۳) / نويسنده (۳) / مدير هنري (۱) / با تشكر از (۲) / طراح پوستر  (۱۲) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مدير هنري   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  يك سطر واقعيت (۱۳۹۰)
  ۲ -  يك وجب از آسمان (۱۳۸۷)
  ۳ -  خدا نزديك است (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مدير هنري   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  يك سطر واقعيت (۱۳۹۰)
  ۲ -  يك وجب از آسمان (۱۳۸۷)
  ۳ -  خدا نزديك است (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مدير هنري   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. مدير هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خدا نزديك است (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مدير هنري   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. با تشكر از  : (۲)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  هفت پرده (۱۳۷۹)
  ۲ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مدير هنري   با تشكر از   طراح پوستر  
 1. طراح پوستر  : (۱۲)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  روبان قرمز (۱۳۷۷)
  ۲ -  آژانس شيشه اي (۱۳۷۶)
  ۳ -  تولد يك پروانه (۱۳۷۶)
  ۴ -  رنگ خدا (۱۳۷۶)
  ۵ -  مهر مادري (۱۳۷۶)
  ۶ -  پدر (۱۳۷۴)
  ۷ -  بدوك (۱۳۷۰)
  ۸ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)
  ۹ -  افق (۱۳۶۷)
  ۱۰ -  ديده بان (۱۳۶۷)
  ۱۱ -  اجاره نشين ها (۱۳۶۵)
  ۱۲ -  دست نوشته ها (۱۳۶۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.