سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدعلی باطنی

 

فيلم شناسی :   تيتراژ (۱۹) / طراح پوستر  (۲۵) فيلم شناسی :   تيتراژ   طراح پوستر  
 1. تيتراژ  : (۱۹)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  به دادم برس رفيق (۱۳۵۷)
  ۲ -  سرنوشت سازان (۱۳۵۷)
  ۳ -  كوسه جنوب (۱۳۵۶)
  ۴ -  گل هاي كاغذي (۱۳۵۶)
  ۵ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۶ -  اضطراب (۱۳۵۴)
  ۷ -  تعصب (۱۳۵۴)
  ۸ -  دزد سوم (۱۳۵۴)
  ۹ -  شبگرد (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  فرار از حجله (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  هم قسم (۱۳۵۴)
  ۱۲ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۱۳ -  ابرمرد (۱۳۵۳)
  ۱۴ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۱۵ -  مرگ در باران (۱۳۵۳)
  ۱۶ -  مهدي فرنگي (۱۳۵۳)
  ۱۷ -  هياهو (۱۳۵۳)
  ۱۸ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)
  ۱۹ -  ناخدا باخدا (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   تيتراژ   طراح پوستر  
 1. طراح پوستر  : (۲۵)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  شاهرگ (۱۳۷۶)
  ۲ -  روزهاي خوب زندگي (۱۳۷۳)
  ۳ -  روياي نيمه شب تابستان (۱۳۷۳)
  ۴ -  مجازات (۱۳۷۳)
  ۵ -  پرتگاه (۱۳۷۲)
  ۶ -  چشم شيطان (۱۳۷۲)
  ۷ -  راز گل شب بو (۱۳۷۲)
  ۸ -  روز فرشته (۱۳۷۲)
  ۹ -  من زمين را دوست دارم (۱۳۷۲)
  ۱۰ -  اميد (۱۳۷۰)
  ۱۱ -  يكبار براي هميشه (۱۳۷۰)
  ۱۲ -  آتش در خرمن (۱۳۶۹)
  ۱۳ -  بازي بزرگان (۱۳۶۹)
  ۱۴ -  ويزا (۱۳۶۶)
  ۱۵ -  حرمت رفيق (۱۳۵۶)
  ۱۶ -  خان نايب (۱۳۵۶)
  ۱۷ -  خدا قوت (۱۳۵۶)
  ۱۸ -  در شهر خبري نيست (۱۳۵۶)
  ۱۹ -  زن (۱۳۵۶)
  ۲۰ -  سفر سنگ (۱۳۵۶)
  ۲۱ -  شب زخمي (۱۳۵۶)
  ۲۲ -  فري دست قشنگ (۱۳۵۶)
  ۲۳ -  فريادرس (۱۳۵۶)
  ۲۴ -  قول مرد (۱۳۵۶)
  ۲۵ -  مشكل آقاي اعتماد (۱۳۵۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.