سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير بديع

 

فيلم شناسی :   تهيه كننده (۲) / لابراتوار (۱) / با تشكر از (۱) / ناظر كيفي  (۱) فيلم شناسی :   تهيه كننده   لابراتوار   با تشكر از   ناظر كيفي  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جايي ديگر (۱۳۸۱)
  ۲ -  عشق فيلم (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   لابراتوار   با تشكر از   ناظر كيفي  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كاغذ بي خط (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   لابراتوار   با تشكر از   ناظر كيفي  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عروس آتش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   لابراتوار   با تشكر از   ناظر كيفي  
 1. ناظر كيفي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دوئل (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.