سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهران روحانی مقدم

نام اصلي: مهران روحاني

 زندگينامه  

مهران روحاني مقدم در سال 1323 در تهران متولد شد و فعاليت هنري را از سال 1351 در تلويزيون آغاز كرد. او در سريال هاي «پژواك»، «تلاش»، «شهر من شيراز»، «رنگارنگ» حضور يافت و به موازات آن به تدريس رشته گريم به طور خصوصي و عمومي در دانشگاه هنر نيز پرداخت. او فعاليت خود را در تلويزيون ادامه داد و در كنار آن در فيلم هاي سينمايي نيز به ايفاي نقش پرداخت.

 

فيلم شناسی :   طراح چهره پردازي (۱۷) / چهره پرداز  (۱۷) فيلم شناسی :   طراح چهره پردازي   چهره پرداز  
 1. طراح چهره پردازي  : (۱۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  طبل بزرگ زير پاي چپ (۱۳۸۳)
  ۲ -  بله برون (۱۳۸۲)
  ۳ -  هم نفس (۱۳۸۲)
  ۴ -  عينك دودي (۱۳۷۸)
  ۵ -  سرزمين خورشيد (۱۳۷۵)
  ۶ -  باني چاو (۱۳۷۴)
  ۷ -  بلنديهاي صفر (۱۳۷۲)
  ۸ -  اميد (۱۳۷۰)
  ۹ -  اوينار (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  خواستگاري (۱۳۶۸)
  ۱۱ -  طپش (۱۳۶۷)
  ۱۲ -  بهار در پاييز (۱۳۶۶)
  ۱۳ -  سازمان 4 (۱۳۶۶)
  ۱۴ -  شكار (۱۳۶۶)
  ۱۵ -  مسافران مهتاب (۱۳۶۶)
  ۱۶ -  اجاره نشين ها (۱۳۶۵)
  ۱۷ -  قدغن (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   طراح چهره پردازي   چهره پرداز  
 1. چهره پرداز  : (۱۷)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  طبل بزرگ زير پاي چپ (۱۳۸۳)
  ۲ -  محفل ايكس (۱۳۸۳)
  ۳ -  هم نفس (۱۳۸۲)
  ۴ -  عينك دودي (۱۳۷۸)
  ۵ -  سرزمين خورشيد (۱۳۷۵)
  ۶ -  باني چاو (۱۳۷۴)
  ۷ -  بلنديهاي صفر (۱۳۷۲)
  ۸ -  اميد (۱۳۷۰)
  ۹ -  اوينار (۱۳۷۰)
  ۱۰ -  خواستگاري (۱۳۶۸)
  ۱۱ -  بهار در پاييز (۱۳۶۶)
  ۱۲ -  سازمان 4 (۱۳۶۶)
  ۱۳ -  شكار (۱۳۶۶)
  ۱۴ -  مسافران مهتاب (۱۳۶۶)
  ۱۵ -  اجاره نشين ها (۱۳۶۵)
  ۱۶ -  عياران و طراران (۱۳۶۴)
  ۱۷ -  قدغن (۱۳۵۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.