سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد سليمانی

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۲) / بازيگر (۳) / فيلمبردار (۱) / تصويربردار (۱) / مدير هنري (۱) / مدير صحنه (۱) / مدير تداركات  (۱) فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   فيلمبردار   تصويربردار   مدير هنري   مدير صحنه   مدير تداركات  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  غير مجاز (۱۳۹۴)
  ۲ -  فرش باد (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   فيلمبردار   تصويربردار   مدير هنري   مدير صحنه   مدير تداركات  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  صنم (۱۳۷۸)
  ۲ -  دو نيمه سيب (۱۳۷۰)
  ۳ -  شتابزده (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   فيلمبردار   تصويربردار   مدير هنري   مدير صحنه   مدير تداركات  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ناف (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   فيلمبردار   تصويربردار   مدير هنري   مدير صحنه   مدير تداركات  
 1. تصويربردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ناف (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   فيلمبردار   تصويربردار   مدير هنري   مدير صحنه   مدير تداركات  
 1. مدير هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ناف (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   فيلمبردار   تصويربردار   مدير هنري   مدير صحنه   مدير تداركات  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عينك دودي (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   فيلمبردار   تصويربردار   مدير هنري   مدير صحنه   مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  عمليات مهد كودك (۱۳۹۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.