سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی شاه حاتمی

 زندگينامه  

علي شاه حاتمي متولد 1339 تهران است. وي فعاليت هنري را در سينما با بازيگري و كارگرداني در فيلم هاي كوتاه آغاز كرد. از ديگر فعاليت هاي وي ميتوان به ساخت سريال هاي تلويزيوني اشاره كرد كه سريال تلويزيوني «خوش ركاب» از پر مخاطب ترين سريال هاي او به شمار مي آيد.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱۳) / دستيار كارگردان (۱) / منشي صحنه (۳) / نويسنده (۱۲) / بازيگر (۳) / تهيه كننده (۶) / تدوين (۱) / گروه صحنه (۱) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   گروه صحنه   با تشكر از  
 1. كارگردان  : (۱۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  تورقوزآباد (۱۳۹۸)
  ۲ -  مذاكرات مستقيم آقاي عبدي (۱۳۹۳)
  ۳ -  روياي سينما (۱۳۹۰)
  ۴ -  پرواز مرغابي ها (۱۳۸۸)
  ۵ -  آواي زندگي (۱۳۸۷)
  ۶ -  كولي (۱۳۸۱)
  ۷ -  تركش هاي صلح (۱۳۷۹)
  ۸ -  دوستان (۱۳۷۸)
  ۹ -  لاك پشت (۱۳۷۵)
  ۱۰ -  آخرين شناسايي (۱۳۷۲)
  ۱۱ -  پرنده آهنين (۱۳۷۰)
  ۱۲ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)
  ۱۳ -  گودال (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   گروه صحنه   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  ردپايي بر شن (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   گروه صحنه   با تشكر از  
 1. منشي صحنه  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بلمي به سوي ساحل (۱۳۶۴)
  ۲ -  زنگها (۱۳۶۴)
  ۳ -  گوركن (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   گروه صحنه   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  تورقوزآباد (۱۳۹۸)
  ۲ -  مذاكرات مستقيم آقاي عبدي (۱۳۹۳)
  ۳ -  روياي سينما (۱۳۹۰)
  ۴ -  پرواز مرغابي ها (۱۳۸۸)
  ۵ -  آواي زندگي (۱۳۸۷)
  ۶ -  كولي (۱۳۸۱)
  ۷ -  تركش هاي صلح (۱۳۷۹)
  ۸ -  دوستان (۱۳۷۸)
  ۹ -  لاك پشت (۱۳۷۵)
  ۱۰ -  بلوف (۱۳۷۲)
  ۱۱ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)
  ۱۲ -  گودال (۱۳۶۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   گروه صحنه   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گذرگاه (۱۳۶۵)
  ۲ -  زنگها (۱۳۶۴)
  ۳ -  گوركن (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   گروه صحنه   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۶)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ماهان (۱۴۰۰)
  ۲ -  هاري (۱۳۹۳)
  ۳ -  روياي سينما (۱۳۹۰)
  ۴ -  پرواز مرغابي ها (۱۳۸۸)
  ۵ -  آواي زندگي (۱۳۸۷)
  ۶ -  كولي (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   گروه صحنه   با تشكر از  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مذاكرات مستقيم آقاي عبدي (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   گروه صحنه   با تشكر از  
 1. گروه صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  گذرگاه (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   تهيه كننده   تدوين   گروه صحنه   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  پاييز بلند (۱۳۷۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.