سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

روح اله برادری

  تاريخ و محل تولد
بيست و نهم آذر ماه سال 1334
تهران

 زندگينامه  

روح الله برادري متولد 1334 تهران، داراي مدرك ديپلم است. وي سينماي حرفه اي را سال 1362 با بازي و تهيه كنندگي فيلم «پرچمدار» به كارگرداني شهريار بحراني آغاز كرد.

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / تهيه كننده (۱۶) / مجري طرح (۴) / مدير توليد (۱۲) / سرمايه گذار (۳) / دستيار تهيه كننده (۱) / با تشكر از  (۶) فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار تهيه كننده   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  من ترانه پانزده سال دارم (۱۳۸۰)
  ۲ -  هراس (۱۳۶۶)
  ۳ -  گذرگاه (۱۳۶۵)
  ۴ -  پرچمدار (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار تهيه كننده   با تشكر از  
 1. تهيه كننده  : (۱۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  زالاوا (۱۳۹۹)
  ۲ -  بي سر (۱۳۹۸)
  ۳ -  درساژ (۱۳۹۶)
  ۴ -  احتمال باران اسيدي (۱۳۹۳)
  ۵ -  خانه اي كنار ابرها (۱۳۹۲)
  ۶ -  شهابي از جنس نور (۱۳۹۲)
  ۷ -  گوشواره (۱۳۸۵)
  ۸ -  خانه روشن (۱۳۸۴)
  ۹ -  خواب تلخ (۱۳۸۲)
  ۱۰ -  سيماي زني در دوردست (۱۳۸۲)
  ۱۱ -  كولي (۱۳۸۱)
  ۱۲ -  خاموشي دريا (۱۳۸۰)
  ۱۳ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)
  ۱۴ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)
  ۱۵ -  تيرباران (۱۳۶۵)
  ۱۶ -  پرچمدار (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار تهيه كننده   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  شهابي از جنس نور (۱۳۹۲)
  ۲ -  آسمان هشتم (۱۳۸۹)
  ۳ -  سرزمين گمشده (۱۳۸۶)
  ۴ -  يوسف پيامبر (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار تهيه كننده   با تشكر از  
 1. مدير توليد  : (۱۲)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  كولي (۱۳۸۱)
  ۲ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)
  ۳ -  چريكه هورام (۱۳۷۸)
  ۴ -  رنجر (۱۳۷۸)
  ۵ -  سينما سينماست (۱۳۷۶)
  ۶ -  معجزه خنده (۱۳۷۵)
  ۷ -  حمله به اچ3 (۱۳۷۳)
  ۸ -  سجاده آتش (۱۳۷۲)
  ۹ -  تعقيب سايه ها (۱۳۶۹)
  ۱۰ -  اُ - منفي (۱۳۶۸)
  ۱۱ -  قاصد (۱۳۶۶)
  ۱۲ -  پرچمدار (۱۳۶۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار تهيه كننده   با تشكر از  
 1. سرمايه گذار  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  احتمال باران اسيدي (۱۳۹۳)
  ۲ -  خانه اي كنار ابرها (۱۳۹۲)
  ۳ -  خانه روشن (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار تهيه كننده   با تشكر از  
 1. دستيار تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  هراس (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تهيه كننده   مجري طرح   مدير توليد   سرمايه گذار   دستيار تهيه كننده   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۶)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  برج مينو (۱۳۷۴)
  ۲ -  خاكستر سبز (۱۳۷۲)
  ۳ -  وصل نيكان (۱۳۷۰)
  ۴ -  آفتاب و عشق (۱۳۶۸)
  ۵ -  گنبد نور (۱۳۶۷)
  ۶ -  گودال (۱۳۶۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.