سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهزاد نعلبندی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / سرمايه گذار (۱) / تدوين  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار   تدوين  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پرو (۱۳۹۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار   تدوين  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پرو (۱۳۹۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار   تدوين  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پرو (۱۳۹۸)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   سرمايه گذار   تدوين  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پرو (۱۳۹۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.