سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كامياب امين عشايری

 

فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس (۵) / طراح صحنه  (۴) فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مردي بدون سايه (۱۳۹۷)
  ۲ -  هزارپا (۱۳۹۶)
  ۳ -  اكسيدان (۱۳۹۵)
  ۴ -  بيست و يك روز بعد (۱۳۹۵)
  ۵ -  يك روز بخصوص (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه  
 1. طراح صحنه  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  روز بلوا (۱۳۹۸)
  ۲ -  23 نفر (۱۳۹۷)
  ۳ -  آشفته گي (۱۳۹۷)
  ۴ -  كلمبوس (۱۳۹۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.